↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

21 64 60 50

Besøksadresse

Tollbugata 13
3044 DRAMMEN
  1. Beskrivelse

OPPSTART I 1986

Hodt har flere tiår med erfaring
Etter mange år i påtalemyndigheten, som dommerfullmektig og tjeneste i Justisdepartementet, startet advokat Dagfinn Hodt advokatvirksomhet i 1986.

 

RETTSOMRÅDER

Hodts områder
Hodt har drevet innenfor de fleste rettsområder. I særlig grad har han arbeidet med arv, skifte, konkurs, utlendingssaker, strafferett forsvarer, fast eiendom tvister ved kjøp og salg, og tvangsfullbyrdelse. Han er videre godkjent advokatmegler.