↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 88 21 50

Besøksadresse

Kniveveien 31
3036 DRAMMEN
  1. Beskrivelse

Velkommen til BDO AS !
Våre dyktige og motiverte medarbeidere har allsidig bransjekunnskap, og tilbyr tjenester til næringslivet.

Vi kjenner lokale forhold

Vi er forankret i ditt lokalmiljø, og har bred erfaring fra revisjons- og rådgivningsoppdrag for små og mellomstore bedrifter innen en rekke bransjer.

I tillegg til revisjon tilbyr vi bistand og rådgivning ved:

  • Utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer
  • Valg av selskapsformer
  • Stiftelse av selskaper
  • Fusjon/fisjon
  • Regnskap
  • Bedriftsøkonomi
  • Skatte- og avgiftsplanlegging
  • Overdragelse av bedrifter
  • Arv og generasjonsskifte


Bredt kontaktnett
I tillegg til egen fagekspertise har vi et bredt kontaktnett både lokalt og på landsbasis. Dette gir oss muligheter til å komme med gode løsningsforslag på de fleste spørsmål.