↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 78 77 99
948 77 870

Postadresse

Nedmarken Industriområde
3370 VIKERSUND
  1. Beskrivelse

Buskerud Olje AS - din lokale partner innen alle typer oljeprodukter

Velkommen til Buskerud Olje AS. Vi har over 30-års erfaring med leveranser av oljeprodukter, og er en del av Wigdal-selskapene. Vårt hovedkvarter ligger på Nedmarken i Vikersund - samlokalisert med Nettbuss. Vårt forretningskonsept er å være den mest serviceorienterte leverandør av bensin, diesel, farget diesel, fyringsolje, parafin, smøreoljer/fett og AdBlue - til meget konkurransedyktige priser. Vi dekker hele Buskerud, men leverer også til andre distrikter - på forespørsel. Vi har 24 timers beredskap i påkommende tilfeller.

Tjenester
Din lokale partner innen alle typer oljeprodukter. Vårt forretningskonsept er å være den mest serviceorienterte leverandør av bensin, diesel, farget diesel, fyringsolje, parafin, AdBlue og smøreoljer/fett - til meget konkurransedyktige priser. Vi dekker hele Buskerud, men leverer også til andre distrikter - på forespørsel. Vi distribuerer alle typer diesel, fyringsolje og parafin - med vår bilflåte som har en maksimalkapasitet pr. døgn på mer enn 100.000 liter.

Vi leverer på bestilling - alt fra 200 liter og derover. I påkommende tilfeller har vi også 24 timers beredskap.

Kontakt oss i dag!