↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 23 06 60

Besøksadresse

Strandveien 37
3050 MJØNDALEN
  1. Beskrivelse

Velkommen til Pewi 

 

Vårt marked

Vår bedrift er en av de meget få i landet som er spesialisert på

skorsteins- og ildstedsarbeider, og bare det.

Vårt hovedarbeidsområde i dag er boligbyggerlag i Buskerud,

Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland.

Vårt hovedfokus er på store og gjerne kompliserte prosjekter som

setter vår knowhow på prøve.

 

Hva gjør vi

Vi reparerer opptil 500 skorsteiner hvert år, og vi kan være i befatning med langt over 1000 ildsteder i året. 

 

Vi driver med utstrakt feilsøking og er problemløsere for de største

produsentene, leverandører i bransjen, advokater, takstmenn,

forsikringsselskaper, boligbyggelag, borettslag og sameier.

 

PEWI har deltatt i en prosjektgruppe i regi av Feiernes Landsforening

(FLF) om fremtidens feiervesen.

 

 

Offentlige instanser

Vi samarbeider også tett med offentlige instanser som Norges

Byggforskningsinstitutt (NBI) og Norsk Brannvernforening (NBF) som

høringsinstans og bidragsyter ved utarbeidelse av faglige hjelpemidler.

Vi samarbeider også med Norsk Brannskole (NBSK) om utdanning

innen feierfaget.

 

Kursvirksomhet over hele landet

Vi utarbeider og skriver lærebøker, samt at vi holder kurs og driver

informasjonsvirksomhet over hele landet. Kombinasjonen av teoretisk og praksis kompetanse gjør oss til ledende i landet på vårt område.

Les mer om PEWI - Vi er det største av Lecas pipesentre, og er nært knyttet til deressvartjeneste.

 

Ta kontakt for sikker og fagmessig rehabilitering av alle typer piper i bolig,hytter,industri og borettslag