↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

908 86 971

Besøksadresse

Hotvedtveien 92
3018 DRAMMEN
  1. Beskrivelse

TakstTeam Drammen AS ble etablert i 1999 og har vært i full drift siden da.

Vi er en av de ledende takstforretninger og har vurdert tusenvis av eiendommer.

 

TakstTeam Drammen AS arbeider innen et bredt spekter av tjenester. Kjernevirksomheten er vurdering av fast eiendom.

 

 

Primært tar vi oppdrag i Buskerud, men vi har også betydelig kompetanse i en rekke andre områder av Østlandet. Der man ikke er lokalkjent videreformidles oppdrag til en av våre samarbeidspartnere.

 

 

 

TakstTeam Drammen AS har lang erfaring innen takserings- og byggebransjen. Har opparbeidet bred kompetanse på en rekke felt innen vår bransje. Jobber i dette markedet 24 timer i døgnet.

 

Uansett om du ønsker å bruke TakstTeam Drammen AS eller en av våre konkurrenter, bruk et firma med autoriserte takstmenn som har dette som heltidsbeskjeftigelse .

 

 

 

TJENESTER:

· Verditaksering av boliger

· Verditaksering av næringseiendommer

· Skadetaksering av bygninger

· Taksering av landbrukseiendommer

· Skjønn

· Tilstands/boligsalgsrapport for boliger og næring

· Naturskade NTF (Norges Takseringsforbund)

· Seksjonering

· Bistand ved overtagelser

· Oppfølging av byggelån og uavhengig kontroll