↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 81 36 61

Besøksadresse

Fjellsveien 123
3035 DRAMMEN
  1. Beskrivelse

Trenger du hjelp til avfallshåndtering?

Funder Renovasjon er en privat aktør i markedet for avfallshåndtering.   Vi  har tilholdsted i Drammen, og foretar kjøringer på det sentrale østlandsområdet, med hovedvekt av kunder i Buskerud og Vestfold.

Våre kunder finnes både i det private markedet og gjennom næringslivet, og vi bistår nye og gamle kunder med små og store oppdrag. Vi setter Dem som kunde i forsetet, og yter den servicen De fortjener.

Vi henter avfall hos våre kunder i næringslivet og i det private markedet, og bringer avfallet til et moderne og effektivt gjenvinningsanlegg. Gjenvinningsanlegget gjør avfallet til en ressurs, og sparer miljøet samtidig som det gir deg som kunde lavere kostnader.

Benytt deg av våre tjenester i dag.

Velkommen til en hyggelig og uforpliktende prat