↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

900 60 126

Besøksadresse

Gyldenløves plass 1
3044 DRAMMEN
  1. Beskrivelse

T.A. Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap i Drammen som er medlem av Regnskap Norge 

Våre tjenester som regnskap firma

 

ÅRSOPPGJØR

Årsavslutning for alle aksjeselskaper med utarbeidelse av offentlig regnskap med noter etc. foretas i sin helhet ved vårt kontor.

 

FAKTURERING

Du har tre forskjellige muligheter for å fakturere dine kunder.

 

Sende oss et fakturaunderlag og vi lager en faktura og sender tilbake, eller til deres kunder.

Dere har et fakturaprogram selv og sender oss en fakturajournal som vi bruker til bokføring.

Dere bruker vår kundeportal (link til Uni 24 faktura) og lager ordre, fakturer og sender ut selv. Vårt lokale system vil bli oppdatert fortløpende.

Hvis din bedrift sender ut mange faktura i løpet av et år og har kapasitet, så vil punkt 3 være den mest lønnsomme for dere. Har bedriften bare noen få faktura, vil punkt 1 eller 2 være den beste løsningen.

 

LØNN

Stadig flere velger å sette bort lønnsarbeid da reglene er mange og kompliserte og under stadig endring. Vi bistår med å oppfylle de kravene som myndighetene og bransjeorganisasjonene setter til rapportering.

 

HVORFOR VELGE OSS

Vi er et autorisert regnskapsførerselskap som er medlem av Regnskap Norge.
Vi tilbyr stor grad av tilpasning overfor hver enkelt kunde. Fornøyde kunder er glade kunder!