↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 27 77 00
922 12 280

Besøksadresse

Landfalløya 7
3023 DRAMMEN
  1. Beskrivelse

Bilforretningen Centralgaragen er den eldste av sitt slag i Drammen.

Den ble etablert i 1916, og holdt de første årene til i den gamle Landmogården i Nedre Torggate 7, der Nedre Buskerud Boligbyggelag har sine lokaler i dag.

 

Centralgaragen var både bilforretningen og bensinstasjonen, og de solgte i første rekke Ford, V8er, Ford Junior og Lincoln.

 

Da lokalene i Nedre Torggate ble revet, flyttet de til dagens lokale i den nedlagte papirfabrikken Brager på Landfalløya, via Nedre Storgate,

Rosenkrantzgata og Øvre Storgate.

 

Bilmerkene har vært mange og tradisjonsrike, Studebaker, Morris, Chrysler, Plymouth, Fargo, Necar, Hansa, Rapid, NSU og Norton Ariel motorsykler. I dag ligger hovedvekten på Mazda og Hyundai.

 

Godkjenninger og sertifiseringer