↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

938 64 150

Besøksadresse

Torggata 10
0181 OSLO
  1. Beskrivelse

Eiendomsrett.no er en nettressurs om bolig og eiendom. Nettstedet inneholder et hundretalls artikler om eiendoms- og boligrettslige problemstillinger, for eksempel innenfor kjøp og salg av brukt bolig, oppføring av ny bolig, inngåelse av kontrakter om håndverkertjenester og husleieavtaler. Nettsiden har også en seksjon om naborettslige tema, som trær, grenser, hekk og støyplager.

Nettstedet har videre en seksjon hvor det jevnlig publiseres nyhetsartikler som angår bolig- og eiendomsjuss. Du kan også finne advokathjelp samt få en oversikt over hvilken domstol og jordskifterett som er rett verneting dersom du for eksempel bor i Drammen. I samarbeid med Advokatfirmaet Teigstad tilbys videre en uforpliktende innledende advokatkonsultasjon i saker om eiendom. Du kan lese mer om deres eiendomsavdeling ved å trykke her.

Husleiesaker

Et av nettstedets satsningsområder er husleierett. Mange havner hvert år i konflikt med leietakeren eller husverten sin i forbindelse med leie av bolig eller næringseiendom. Konflikter som ofte går igjen er ubetalt husleie, hvem som har vedlikeholdsansvaret, leieforholdets lengde og oppsigelse, depositum, skader på boligen eller at boligen ikke er i slik forfatning som avtalt. På eiendomsrett.no finner du en rekke juridiske artikler innen husleieområdet, samt gratis husleiekontrakt på både engelsk og norsk, samt på enkelte andre språk.

Saker om kjøp og salg av brukt bolig

Et annet område hvor det er stort behov for rettsavklaring er saker som omhandler kjøp av brukt bolig. Svært mange slike saker ender med at kjøper oppdager skjulte feil og mangler etter at boligen er overtatt. Typiske skjulte feil og mangler kan være arealavvik, funn av fukt og råte i boligen, sopp eller skadedyr. Andre eksempler er feilkonstruksjon eller store feil ved det elektriske anlegget. Noen ganger har selger vært uvitende om disse manglene selv, og i andre tilfelle har selgeren bevisst holdt tilbake informasjon han må ha hatt kjennskap til.

I alle tilfelle så kan slike skjulte feil og mangler ved boligen utløse krav mot selgeren eller hans eierskifteforsikring. Det er avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av brukt bolig. I svært alvorlige tilfelle så kan du har rett til å heve hele boligkjøpet, noe du kan lese mer om her. Heving av kjøpet er forbeholdt de mest graverende manglene, da det er den mest inngripende mangelsbeføyelsen. Som regel vil det være prisavslag og erstatning som er de aktuelle mangelsbeføyelsene ved kjøp av fast eiendom. Det er viktig å være klar over reklamasjonsreglene, slik at man melder fra om manglene i tide og ikke mister retten til å gjøre kravet gjeldende.

Eiendomskontrakter og maler

På nettstedet finner du og en rekke gratis maler og kontrakter som gjelder fast eiendom. Disse er tilgjengelig for gratis nedlastning i PDF og wordformat, og mange av kontraktene er tilgjengelig på flere språk. Eksempler på maler du kan finne er husleiekontrakt, mal for garantiordning, hevingserklæring i husleieforhold og diverse reklamasjonsmeldinger.