↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 89 05 45

Besøksadresse

Knoffs gate 2
3044 DRAMMEN
  1. Beskrivelse
Kirkelig Begravelsesbyrå er et unikt begravelsesbyrå som gir tilbake til din lokale kirke.
Selskapet eies av 8 menigheter og overskuddet går til deres arbeid blant barn, unge og eldre der du bor.
Vi hjelper til med alle tjenester knyttet til gravferd, som henting, dødsannonse, planlegging av seremoni, blomster, catering og gravminner.
Vi samarbeider med små, lokale aktører slik at vi får rimelige priser i alle ledd.
Med verdighet, varme og vennlighet gjør vi de tyngste dagene lettere å bære.
 
Alle våre tjenester kjennetegnes av:
  • sosial profil og lokalt samarbeid
  • rimelige priser uten overraskende tillegg
  • medvirkning og involvering
  • menighetstilknytning