↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

64 91 11 60

Besøksadresse

Teglverksveien 93
3057 SOLBERGELVA
  1. Beskrivelse

Springer er et norsk utviklet produkt. Springer holder hunden festet til sykkelen slik at man kan holde begge hender på styret når man sykler.

Springer sin utforming med lav momentarm flytter kreftene hunden tilfører sykkelen ned mot bakken. Dette stabiliserer sykkelen og gjør at uønskede rykk bort fra fartsretningen reduseres betydelig i styrke, sammenliknet med når båndet er festet under setet, i hånden eller på styret.

Solid fjær opptar uventede rykk fra hunden. Skånsomt for hund og sykkelrytter. Sikkerhetsutløser frigjør hunden dersom hund og sykkel i fart havner på hver sin side av en stolpe eller liknende. Springer holder hunden mykt men bestemt på plass på ønsket side av sykkelen, og hindrer hunden i å komme foran eller bak sykkelen. Utformingen sikrer videre at hunden ikke kommer borti pedaler eller festestropp, samtidig som pedalbruk foregår uten hindringer.

Festeanordningen gjør at man enkelt kan ta av selve armen dersom man ønsker å sykle uten hund.
Springer er anbefalt av Trygg Trafikk i Norge.

Springer Garanti
Springer leveres i pulverlakkert stål. Det gis 10 års garanti på produktfunksjonen. Lakkskader som kan oppstå som følge av velt etc. omfattes ikke av 10 års garantien.

Om Selskapet
Springer A/S ble stiftet i 1986. Selskapet startet da en betydelig produktutvikling for å utvikle et produkt som skulle fungere på en god og enkel måte for å gi hunden den mosjon og fysiske stimuli den trenger. Resultatet ble Springer hundetrimmer for sykkel.

Selskapet patenterte hovedproduktet, og ble det ledende selskapet for utstyr knyttet til sykling med hund. Springer har siden blitt solgt i mange land over store deler av verden. I tillegg til nærområdene som Norge, Sverige og Danmark, kan man nevne USA, Japan, Tyskland, Nederland og Frankrike som eksempler. Det er pr dato produsert og solgt ca. 700 000 Springere til de ulike landene.

Selskapet har i dag sitt hovedsete i Drammen. Her blir Springer produktet produsert og distribuert til forhandlere i de ulike landene.

Springer er registrert varemerke i Norge, USA, Storbritannia, Benelux-landene, Italia, Tyskland, Østerrike og Finland.