↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 87 75 00

Besøksadresse

Krokstad Industriomr. 15
3055 KROKSTADELVA
  1. Beskrivelse

Brødrene Solem AS er et gammelt familieselskap med over 50 års erfaring fra anleggsdrift. De tre brødrene vokste opp på Ørlandet i Sør-Trøndelag. Guttene lærte tidlig å arbeide og hest og hakke ble til lastebil og gravemaskin.

 

De flyttet alle til Nedre Eiker på 1960-tallet og Odd og Kåre startet bedriften i midten av 1960-årene.

 

Odd var gravemaskinkjører og Kåre gravde, arbeidet ute og vedlikeholdt maskinparken. I tillegg har Gunnar, som er den tredje av brødrene, jobbet i bedriften i over 40 år som skytebas.

 

Arbeidsoppgavene ble flere og større samtidig som maskinparken vokste utover 70, 80 og 90 tallet. Kåre Solem ble eneaksjonær i 1998. På det meste har det vært ansatt 15 personer i selskapet.

 

Andre generasjon kom inn i styret i 1999, og har mer og mer overtatt den daglige driften.