↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

917 43 240

Besøksadresse

Ingerniør Rybergsgate 106a
3027 DRAMMEN
  1. Beskrivelse

Med en varmepumpe sparer du miljøet, reduserer energiforbruk og senker kostnadene for oppvarming hjemme. De er enkle å bruke, gir godt inneklima, renser luften for allergikere og kan også brukes til kjøling på varme dager. Med lang erfaring fra bransjen er vi opptatt av kvalitet, både på våre varmepumper, og på ditt inneklima.

Vi tilbyr alle våre kunder service hvert andre år. Med jevnlig vedlikehold og service har din varmepumpe lengre levetid, og gir bedre effekt hele varmepumpens levetid. Uten service kan varmepumpen miste 20-30% av effekten etter 2 år.