↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon


32 22 60 60

Besøksadresse

St. Halvards vei 3
3414 LIERSTRANDA
  1. Beskrivelse

HISTORIEN
Accept ble grunnlagt og etablert i Drammen i 1993. De første årene var vi små og uerfarne, før vi i 2005 besluttet å satse for fullt. Siden den gang har vi hatt en sterk vekst og utvikling. Hele veien har vi levert positive og solide tall, samtidig som vi kontinuerlig har hatt et stort fokus på å skape en sunn kultur. Vi har evnet å beholde kundene våre og det er de samme eierne i dag, som ved oppstarten.

ORGANISASJONEN
I Accept er vi mer opptatt av relasjoner enn rigide hierarkier. Organisasjonsstrukturen vår er derfor flat, erfaren og effektiv. Dette gir høy leveringsdyktighet, god kommunikasjon og kontinuitet i staben vår. Vi har en veletablert verdikjede, med logistikk, driftsapparat og medarbeidere i alle Norges fylker. Tilstedeværelse og kort vei mellom oss og kundene er avgjørende for langvarige, sunne samarbeid.

VISJONEN
Vi i Accept mener det er viktig å ha en tydelig visjon. Visjonen fungerer som et kompass for målene vi setter oss, valgene vi tar og prioriteringene vi gjør. Vår visjon er å være en pådriver for en realisering av FNs Bærekraftsmål for 2030. Dette gjør vi gjennom å ta bærekraftige valg, ta vårt samfunnsansvar på alvor, være innovative og ha et stort fokus på etikk og rettferdighet for våre medarbeidere.