↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 75 75 55

Besøksadresse

Sundmoen Næringsområde 2
3302 HOKKSUND
  1. Beskrivelse

Gjerberg Elektro ble stiftet 12/05-2016 men startet ikke med full drift før februar 2016. Jon-Andrè Gjerberg er innehaver og installatør i firmaet.

Gjerberg Elektro setter kunden i fokus, og det er derfor viktig for oss med en god dialog gjennom hele prosjektet. Uansett om oppdraget er stort eller lite så er god dialog viktig. Det er først da vi kan lage veldig gode anlegg. Som både passer brukers behov og samtidig tilfredsstiller alle lover og regler.

Vi utfører oppdragene til avtalt pris og tid. Og vi tar med oss søppel slik at dette blir sortert og kastet på riktig måte. Gjerberg Elektro tar på seg alle typer av oppdrag, om det er lite eller stort har ingen betydning.