Dere vil omorganisere kulturkommunen. Vi sier at dere gjør feil.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hvordan feirer man at man er kåret til årets kulturkommune i Norge? I nye Drammen gjør man det ved å totalt omorganisere virksomheten.

Fra et fagmiljø med kompetanse bygget målrettet over flere år i samhandling med andre virksomheter og det øvrige feltet, til kulturarbeidere hvis eneste funksjon virker å være å utnytte kommunens eide lokaler. Smurt tynt ut over den nye storkommunen i et forsøk på å legitimere en påstand om at dette er det innbyggerne vil ha.

Omorganisering i nye Drammen

Rådmann Elisabeth Enger har lagt fram sitt forslag til lokalisering av tjenester og enheter i Drammen kommune som etableres 1. januar 2020.

Kultur er en av enhetene som lokaliseres i knutepunkter rundt om i den nye kommunen.

Tirsdag 19. november er det siste drøftingsmøte mellom rådmann og tillitsvalgte i kommunen angående lokalisering.

Det endelige vedtaket kommer etter planen innen utgangen av november.

Vi mener det mangler en fundamental forståelse for hvordan man arbeider innenfor kulturfeltet, og videre hvordan man oppnår god måloppnåelse. For dette er vel et ord der man spisser ørene i nye Drammen kommunes administrasjon? Måloppnåelse.

Vi som jobber med og i feltet har enkle mål som er kompliserte å oppnå, blant annet gode profesjonelle kulturtilbud, tilrettelegging for deltakelse i det frivillige kulturlivet, formidlere av en samtid og å gi et lokalsamfunn kulturell bærekraft inn i en fremtid. Store ord. Kulturlivet er nemlig i sin essens nettopp dette, noe som er langt større enn summen av alle de mindre enhetene. Det samme er et fungerende fagmiljø.

For det er ikke den enkelte innbygger som er den primære kontaktflaten i prosjekt og prosesser, men samarbeidspartnere i form av organisasjoner, produsenter og institusjoner. En stor grad av disse holder til i sentrale strøk på dagtid. Et eksempel er synergieffektene av å være sentralt på Papirbredden. Informasjon, uformelle møteplasser og sjangerovergripende innovasjon er enklere å oppnå på felles fysiske arenaer i et differensiert og sterkt fagmiljø.

En ny kommune krever endringer, og at blant annet kulturavdelingen også må tilpasse seg dette er en selvfølge. Utstrakt møtevirksomhet, nye kontaktflater og oppsøkende tilstedeværelse lokalt ser nok alle for seg må til. Ivaretakelse av tidligere kommunesentra likeså. Dette er ikke det samme som å putte noen fagpersoner fra kulturavdelingen på et lokalt kjøpesenter som et av de ti knutepunktene for å være nær innbyggere.

Hva er ressursbruken for å legge til rette for ti nye kontorfellesskap for å komme nærmere brukerne i en tid der Internett og telefon er den enkeltes innbygger hovedkontaktflate med omverden? Hvor er miljøperspektivet ved å legge opp til lengre reisevei daglig for mange ansatte og deres samarbeidspartnere? Hvor er den påståtte effektiviseringen? Hvilke fagpersoner skal man ha hvor? Må man dra til knutepunktet på Ligo kjøpesenter på Åssiden for å ha et møte med en med kompetanse på teater eller musikk, eller til Konnerudsenteret for å diskutere prosjektet man skal ha med Interkultur?

Dette er det ikke skrevet noe om i forslaget. Ansatte i kulturavdelingen besitter naturligvis ikke samme kompetanse på alle fagfelt, og vi stiller spørsmål om hva denne plasseringen av ansatte på bydelsnivå skal kunne tilby og tilføre lokale behov ved sin fysiske tilstedeværelse på dagtid? Man skal treffe bra godt om de personene man vil møte sitter på et kontor over den lokale matbutikken din den dagen du går litt tidligere fra jobb. Tilgang på et par ansatte innen kultur i nærområdet er i seg selv ingen holdbar tjeneste. Formidling, veiledning og produksjon av kulturtilbud er.

At det i langt sterkere grad enn i dag bør jobbes for lokal utvikling med fokus på økt kulturtilbud til barn, unge og eldre med rot i nærmiljøet er nødvendig, men det er en annen satsning som må bygges ut fra et samlet fagmiljø og krever antakeligvis andre personalressurser og arbeidstider enn det finnes rammer for i dag.

For hva er det innbyggere vil ha? Det gode liv. De vil ha et levende kulturliv der de bor, med alt fra de store festivalene i sentrumsområdene til de mindre arrangementene og tilbudet i nærmiljøet. Vi kan ikke med vår beste vilje se noen som helst gyldig begrunnelse for at denne oppsplittingen av fagmiljøet på kultur vil gi en merverdi her.

Vi er redd det blir motsatt. Det er heller en velkjent følelse som rammer, av at kultur som fagfelt nok en gang blir devaluert, misforstått og dermed ofret på et bekvemmelighetens alter der man kan vise til at man har omorganisert og desentralisert for å håndtere et generelt behov i en sammenslått kommune.

Vi sier at dere tar feil. Vi sier at dere må høre etter nå. Vi sier at dette provoserer. Vi sier at hvis dette påstås er forankret i innbyggernes ønsker så la de folkevalgte som representerer innbyggerne i nye Drammen ta denne avgjørelsen. Vi sier at om ikke dette omgjøres administrativt så krever vi politisk behandling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags