I dag bør være dagen vi reflekterer ekstra over alle som har kjempa for arbeidernes lønns- og arbeidsvilkår og samtidig erkjenne viktigheten av den norske/nordiske arbeidslivsmodellen.

I dag bør være dagen du melder deg inn i en fagforening om du ikke allerede er medlem. Det er sammen vi står sterkest. Den 1. mai 1867 gikk 10.000 arbeidere i demonstrasjonstog i Chicagos gater med kravet om åtte timers arbeidsdag.

Marcus Thrane var en av arbeiderlederne der. Vi skal ikke glemme at han også var en viktig antirasistisk stemme. Rasisme var utbredt, ikke bare i arbeidslivet, men i hele samfunnet, bygd på gryende raselære forsvart også av intellektuelle.

Thrane stod også opp mot amerikanernes krav om å innføre innreiseforbud for kinesere (vedtatt i 1882).

Arbeidernes kamp ble inspirert av slavenes frihetskamp i løpet av den amerikanske borgerkrigen (1861-1865). Kampen for arbeiderne er også en antirasistisk kamp.

Den 1. mai 1886 var avgjørende for åttetimersdagen. Flere tusen arbeidere streika. De hadde fått nok av urimelige arbeidsvilkår. Det eneste de ba om var å innføre åtte timers arbeidsdag. Voldsomme gatekamper førte til at flere døde, både politifolk og arbeidere. Samme år ble kravet om åttetimersdag fremma på den internasjonale arbeiderbevegelsen i Paris.

I 1889 ble kravet en internasjonal kampsak. Men det skulle gå mange år før kravet ble innfridd, først i 1919. Helt siden 1889 har vi markert denne kampdagen i Norges gater den 1. mai hvert år, med unntak av okkupasjonstida under andre verdenskrig.

Nå er vi igjen i en type unntakstilstand på grunn av pandemien. Neste år kan vi igjen markere i gatene. Det bør vi gjøre uavhengig av hvilken politisk farge vi sympatiserer med!

Arbeidernes dag er en prosess, ikke én kamp som ble vunnet for alltid. Det er alltid lønns- og arbeidsvilkår som man må kjempe for. Den norske og nordiske arbeidslivsmodellen med trepartssamarbeid må ligge fast. Akkurat nå vet vi at staten - sektoren jeg jobber i - er i brudd med lønnsforhandlingene.

Det er stadig kamper å vinne. Sekstimersdagen er overmoden, faste hele stillinger er viktig. Applaus kan arbeidere leve på i noen dager og uker, men det gjør ikke noe med lønnskontoen eller arbeidsbyrden.

Så kjære deg, meld deg inn i en fagforening, bli aktiv på arbeidsplassen din i kampen for arbeidernes lønns- og arbeidsvilkår. Gratulerer med dagen!

Les også: