Bakgrunnen for nedprioritering av fastlegeordningen er for meg helt uforståelig og ufattelig trist.

Fastlegene er de som kjenner pasientene etter år med relasjonsbygging. De samler brikker til et puslespill, de legger en for en til et helt bilde.

De kjenner til mer enn prøvesvar. De kjenner til pasientenes hverdag med sorger og gleder. De leser kroppsspråket og oppfatter det som blir sagt «mellom linjene».

LES OGSÅ:

Mohit (24) vil bli fastlege, men får avslag etter avslag: – Jeg er klar til å flytte hvor som helst i landet

Fastlegene er bedre egnet til å vurdere om en sykemelding er relevant eller en resept på smertestillende og/eller beroligende medisin er aktuelt, nettopp fordi de sitter med kunnskap om sine pasienter. Dette kan bidra til god samfunnsøkonomi og skape trygghet hos pasientene.

Gjør fastlegeordningen mer attraktiv, slik at ledige stillinger rundt i landet blir besatt. Gi fastlegene maks antall ukentlige arbeidstimer, slik legene ved legevaktene har. Og for all del, gjør ikke betalingssystemet mer komplisert. De er leger, ikke regnskapsførere.

Selv hadde jeg høyst sannsynlig ikke overlevd hvis ikke fastlegen hadde hatt alle brikkene til puslespillet og handlet raskt på bakgrunn av dette.

La oss få beholde fastlegeordningen.

LES OGSÅ: