I sitt innlegg «Hva med å bruke norsk, Brakar» i Drammens Tidende 2. februar, kritiseres vi av Birgitte Simensen Berg for å bruke engelsk i den nye kampanjen vår «This is how we roll».

Vi er helt enige med Berg i at norsk også kan være hardtslående og poengtert, og vi tilstreber å bruke norsk i all vår kommunikasjon.

I denne kampanjen har vi imidlertid gjort et helt bevisst unntak fordi vi synes «This is how I roll» fanget essensen i kampanjen bedre enn de norske alternativene vi vurderte. Denne både slår hardt, står seg godt sammen med bildene, gir et tydelig signal og ikke minst passer godt i forhold til at det er på bussen (som ruller) disse har opplevd trakassering.

At kampanjen handler om mangfold føler vi også understrekes av nettopp det å blande norsk og engelsk, og at budskapet her da blir enda sterkere. Vårt nedslagsfelt, og da spesielt Drammen, er som kjent sammensatt av mange nasjonaliteter.

At tittelen har et ungdommelig preg over seg er heller ikke tilfeldig. Både de ekte personene i kampanjen, samt hovedmålgruppen, er nettopp unge. Når det er sagt tror vi budskapet er tydelig og forståelig også for de utenfor hovedmålgruppen. Berg har selv oppfattet budskapet veldig godt i sin analyse.

Vi er uenig i at bildene taler med uklar stemme. Tittelen, i kombinasjon med bilder av personene med korslagte armer, viser tydelig personlig styrke, akkurat som Berg selv påpeker. Med den kroppsposituren, som også er bevisst valgt, understrekes hele poenget, nemlig «This is how I roll», respekter meg for den jeg er. Setningen signaliserer stolthet og selvrespekt, den samme stoltheten og selvrespekten de selv utstråler på bildene. Sånn gir vi definisjonsmakten til personene på bildene, ikke til de som ser på.

At man kunne valgt en annen vinkling for å få frem det samme budskapet er selvsagt, men det blir en helt annen diskusjon. Vi er veldig fornøyde med uttrykket som det står nå, og ser at kampanjen får mye positiv oppmerksomhet.

Vi kommer til å kjøre mange ulike kampanjer i månedene og årene som kommer, og hovedregelen vil alltid være å bruke norsk. Å ivareta god norsk er vi veldig opptatt av, og vi ser at nivået på norskkunnskaper stadig faller, også blant kommunikasjonsfolk. I tidligere anskaffelser av kommunikasjonsbyrå har vi lett etter standarder vi kan benytte som krav til språkkunnskaper, men ingen har kunnet hjelpe oss med det. Vi benytter derfor anledningen til å sende en oppfordring til de instanser som forvalter språket vårt om å utforme slike krav.

Men altså, ingen regel uten unntak, og det må også være lov.

Det aller viktigste er uansett budskapet i denne kampanjen, som vi ønsker skal bli spredd så bredt som mulig. Vi deler derfor kampanjen med alle våre kollektivbransjekollegaer, og inviterer gladelig også Drammen kommune til å bruke kampanjen.

Les også: