2020 går inn i historien som det mørke pandemiens år hvor hele verden mer eller mindre ble stengt ned og begrepet unntakstilstand fikk en helt ny betydning.

Ikke siden 2. verdenskrig har Norge innført så mange restriksjoner og begrensninger for befolkningen. Og det tar ikke slutt selv om vi snart skriver april 2021. Det gjelder både arbeidsmarkedet, skolearenaen, reiseliv, kulturområdet og all sosial omgang med andre. Alt med bakgrunn i faren for smittespredning i alle aldersgrupper, overbelastning av helsevesenet, sykdom og død av korona-viruset.

Tallenes tale nasjonalt er klare på at det er mange barn og unge som har fått det verre og opplevd mer vold og overgrep i året som har gått. Alle har mer eller mindre blitt innestengt hjemme, foreldrene er kanskje uten jobb og usikkerheten for fremtiden gjør at alkohol- og rusforbruket blir større hos de voksne.

For barn og unge har ekstra voksenkontakt og mer støtte blitt borte ved nedstenging av skoler og avlyste fritidsaktiviteter. Vi vet at ensomme og de som lettest faller utenfor samfunnet, har blitt enda mer isolert og fått det enda dårligere. Våre eldre har nesten ikke fått besøk eller en klem på over et år. Det har ikke lenger vært møteplasser for de som er nye i landet og byen. Mulighetene for arbeidspraksis, norsktrening og sosial kontakt har nesten falt bort for byens innvandrere og flyktninger. Studenter har blitt innestengt på små hybler og ikke fått mulighet til et sosialt liv eller i perioder ikke fått lov til å reise hjem til familien.

I kjølvannet av pandemien vil mange bedrifter ha gått eller gå konkurs, folk mister jobber og inntekter og mange vil få store problemer fremover som vil gi ringvirkninger for hele familier med økonomiske, psykiske, helsemessige og sosiale utfordringer. Studenter har måttet avbryte utdanning og flere har fått psykiske problemer. Antall barnefamilier med lav inntekt og dårligere utgangspunkt, vil øke betydelig fremover. Statistikken viser allerede nå langt flere som ikke mestrer livet og hvor det må settes i gang søk og redning for å finne savnede. Røde Kors Hjelpekorps har aldri hatt så mange aksjoner for å finne savnede, og tendensen er økende med flere som er ute i naturen og flere som sliter psykisk.

Men alt har ikke vært nedstengt. Humanitære og frivillige organisasjoner har rustet opp og bidratt med ekstra bistand til kommunene med beredskap, kreative løsninger og frivillige hender. Norge har en viktig ressurs i de frivillige organisasjoner. Drammen har mange seriøse organisasjoner, og flere har meldt seg både til samarbeid og som nye frivillige. Hjelpekorpset i byen har bla fått mange nye medlemmer som er klare for nye søk. Undertegnede kjenner svært godt Drammen Røde Kors (DRK) og hvor mye innsats som er gjort under pandemien. Selv om frivillige ikke har kunnet besøke de eldre, har de holdt kontakten med å ringe eller sende kort og meldinger. Ungdommen på Fellesverket har hatt quizer, konkurranser og digitale treff hele tiden. Norsktreninga har hatt «walk & talk» med turer og samtaler for mindre grupper med minoritets innbyggere rundt om i hele byen.

Samarbeidet med andre organisasjoner har blitt en stor ny styrke for kommunen. Det startet med «pakkeprosjekt» for barnefamilier i påsken i fjor, fortsatte med etablering av «sykehusledsagere» på Drammen sykehus sist sommerhalvår hvor mange studenter og permitterte meldte seg til tjeneste. Og nå det rullende «massevaksinasjonsprosjektet» som er i gang i Drammen kommune.

Her står flere organisasjoner side om side som vakter og ledsagere for innbyggere som skal vaksineres. En stor jobb ligger foran dem for at kommunen skal kunne gi alle innbyggerne tilbud om vaksine. Ulike foreninger stiller forskjellige steder. Drammen Røde Kors koordinerer nå innsatsen for frivillige fra Sanitetsforeningen, Norsk Folkehjelp, Forandringshuset /KFUM-KFUK, Veteranene, DRK m.fl.

Det vil garantert bli mye mer samarbeid mellom organisasjonene fremover i vår kommune. Fremtidens og dermed også pandemiens «langtids-medisin» vil være fokus på folkehelsearbeid med solid satsning på frivillig sektor og mer innsats fra flere ledige hender, varme hjerter og lyttende ører.

Les også: