GRØNLAND: –Vi skal utvide med et spor over undergangen. For at vi skal få nok høyde under sporet så må rampen opp til Union slakkes litt ut, forteller Tormod Ugelstad, kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor.

Han forklarer at området rundt Grønlandsundergangen gjerdes inn i forbindelse med arbeidet, og at undergangen kommer til å være stengt periodevis i løpet av juli, mens Bane Nor utfører sommerarbeidene på sporet.

Monterer midlertidig gangbru

Fra rundt midten av august av stenges undergangen permanent fram til april 2023, og derfor bygges det nå en midlertidig gangbru som man kan benytte seg av når undergangen er stengt forklarer kommunikasjonsrådgiveren.

– Det blir ingen overlapp hvor undergangen stenger og gangbrua ikke er på plass?

– Nei, den er i ferd med å monteres nå. Togtrafikken stenger fra 2. juli og da er sporet stengt i 4 uker. Det er helt i starten av den perioden at gangbrua kommer på plass.

Stort prosjekt

Bane Nor skriver på sine nettsider at Grønlandsundergangen blir stengt for å kunne etablere det de kaller 3 spor mellom Drammen stasjon og Sundland.

Arbeidet er ett av flere ledd i Bane Nors Bane Intercity-prosjekt, hvor målet er et nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Prosjektet innebærer ti kilometer med dobbeltspor, sju kilometer med togtunnelgjennom Strømsåsen, ombygging av Drammenstasjon og ny bybru

Prosjektet er planlagt å stå ferdig i 2025. Sommeren 2025 er det planlagt at de første togene skal kunne ta i bruk dobbeltsporet, som nå begynner å arbeides på Grønland.