I et innlegg i Drammens Tidende skrev leder i Drammen Unge Høyre, Odd-Andre Karlsen, om hvor mye gratis skolemåltid vil koste, og er kritisk til at Viken vil sette i gang prosjekter med skolemåltid.

I Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber vi for gratis skolemat til alle. Gratis og sunn skolemat er bra.

For det første er det en investering i læring. Uten mat i magen er det vanskelig å ta inn kunnskap.

For det andre er det viktig for å bedre folkehelsen ved å utjevne sosiale forskjeller. Det er store forskjeller mellom elevene på om det i det hele tatt er med noen matpakke i sekken til elevene, om det er nok, og om det er mat som gir god næring. Ved at alle får et måltid på skolen, utjevner vi noen av de sosiale skillene ungene har med seg hjemmefra.

For det tredje er sunn og gratis skolemat en investering i helsen, både her og nå, og senere i livet. Norske barn og unge er en del av en global trend med økende overvekt og fedme. Norge ligger på fjerdeplass på fedmetoppen i Europa. Usunt kosthold er en viktig årsak til det.

En aktuell rapport viser at utfordringen med barn som lever i fattigdom har økt de siste ti årene i Norge. Løsninger som gjelder for alle, gjør at vi også er sikre på å treffe de som trenger det mest. Debatten om skolemat har endret seg de siste årene. Fra en holdning om at dette må foreldre kunne klare å løse selv, er det stadig flere som støtter tanken om at fellesskapet bør by på et slikt sunt og gratis måltid. Vi som fellesskap må ta ansvar for ungene våre. En ny ekspertrapport om sunne matomgivelser peker på skolemåltid som et av de viktigste tiltakene for å bedre helsen vår.

De fleste land i Europa har skolemat. Visstnok er det bare Albania og Norge som ikke gir den oppvoksende generasjonen et slik tilbud. Mange norske kommuner er heldigvis i gang, og det testes ut løsninger med frokost eller lunsj, der elevene får et enkelt brødmåltid eller kanskje noe varmt, som havregrøt.

I en situasjon med økende sosiale ulikhet og økende overvekt og fedme blant unge, er det ingen grunn til å nøle. Norske barn trenger et sunt skolemåltid. Som samfunn bør vi investere i sunne skolemåltid, slik at alle skolebarn skal få tilstrekkelig og sunn mat, og kan delta med fulle krefter i skoledagene.

Som Karlsen også sier, politikk handler om prioriteringer. Det handler om å prioritere riktig. Å kutte ut skolemåltidet har en kostnad. Det er det viktig å ha med seg når budsjettene skal gjøres opp.