BRAGERNES: Tirsdag kveld ble fortauet i Engene stengt en periode, og kommunevåpenet ble tatt ned ved hjelp av en lift.

I forbindelse med kommunesammenslåingen der Svelvik og Nedre Eiker ble en del av Drammen var det en strid om hvilket kommunevåpen man skulle bruke. En arbeidsgruppe inviterte innbyggerne til å tegne et nytt felles kommunevåpen, og 18 alternativer ble valgt ut som mulig nytt kommunevåpen.

Beholdt Drammens kommunevåpen

Etter et forslag fra Frp-politiker Lavrans Kierulf ble imidlertid enden på visa at man valgte å beholde Drammens kommunevåpen, og etter kommunesammenslåingen får alle offentlige bygninger og virksomheter i tidligere Svelvik og Nedre Eiker skilt med riktig kommunevåpen.

I Drammen kommune settes det opp nye skilt der skiltingen er feil eller mangelfull, eller skiltene er slitte, heter det i en pressemelding fra Drammen kommune.

Pusses opp

Kommunevåpenet på Rådhuset er med årene blitt slitt, og fargene blasse, og siden det er et mål å gjenbruke skilt der det er mulig, skal kommunevåpenet nå pusses grundig opp før det settes tilbake.

Skiltet skal sandblåses og males på nytt, og meningen er at det skal settes opp igjen på veggen midt i september.

Drammens kommunevåpen

  • Kommunevåpenet (vedtatt i 1960) har en sølvfarget søyle på sølvfarget fjellgrunn korslagt med sølvfarget nøkkel og sverd mot en blå bakgrunn.
  • Våpenet har sin opprinnelse i Bragernes' bysegl fra 1723. Våpenet henspiller på et valgspråk In Fide et Justitia Fortitudo (i tro og rettferd ligger styrke) der fjellgrunnen illustrerer styrken, sverdet rettferdigheten og nøkkelen troen.
  • Kommunevåpenet ble overtatt av Drammen ved bysammenslåingen i 1811.
  • Valgt som kommunevåpen for nye Drammen ved kommunesammenslåingen 1.1.2020.

Kilde: Store norske leksikon