Norge er det landet i Europa som bruker mest penger på skole, men som likevel får helt middelmådige resultater.

Vi får ofte høre politikere snakke varmt om hvor viktig lærere er for samfunnet og at norske skoler skal tilby undervisning av høy kvalitet. Likevel får lærerne et dårligere lønnsoppgjør sjette år på rad enn andre ansatte i kommuner og fylker.

Nesten hver femte person som underviser i skolen har ikke lærerutdanning. Og for de som har lærerutdanning – om det er 4-årig eller en 5-årig masterutdanning – så er skolen den sektoren som gir dårligst lønn. Samtidig som mange lærere slutter å jobbe i skolen så søker færre seg inn til landets lærerutdanninger hvert eneste år. Norske skoler står med andre ord overfor særdeles mange og store utfordringer, deriblant rekruttering av nye studenter til lærerutdanningen.

LES OGSÅ:

Får ikke lov til å streike mer: – Langsiktig er det elevene som taper

Nå streiker lærerne for å få til en endring, men etter mange måneder med lærerstreik har regjeringen sett seg nødt til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. En stor del av denne vurderingen er forankret i de mange bekymringsmeldingene som har kommet inn om hvor hardt elever i sårbare situasjoner blir rammet av streiken, og bekymringer om store kunnskapshull.

Både lærerne og utdanningsforbundet er fullstendig klar over situasjonen og sier selv at de helst skulle vært i klasserommet, men kampen om lærermangel og lav lønnsvekst er for viktig til å la gå.

Det er kritikkverdig at regjeringen og KS avslutter lærerstreiken uten å komme fram til en løsning. Nå risikerer vi at enda flere lærere slutter og rekruttering til lærerutdanninger vil bli vanskeligere.

Fremskrittspartiets ungdom mener lærerne ikke lenger skal bli tatt for gitt. For lærerne har tatt lang utdanning og jobber dag inn og dag ut i en av Norges mest samfunnsviktige institusjoner. Jeg mener spesielt vi må huske tilbake på pandemien, hvor lærerne sto i frontlinjen og sørget med fare for eget liv og helse for at elevene fikk nødvendig undervisning.

Å gi lærerne lik lønnsvekst som alle andre burde være en selvfølge. Ikke minst fortjener alle elever i verdens rikeste land å ha kvalifiserte og velutdannede lærere i klasserommet. Det er tross alt Norges fremtid vi utdanner.