Gå til sidens hovedinnhold

Derfor er Unio-medlemmer rasende

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Unio-streiken ble stoppet ved tvungen lønnsnemnd. Det provoserte en samlet medlemsmasse. Unio drev en ansvarlig streik. Det la statsråden vekt på da han oppsummerte fredag.

Det var ikke kommet en eneste melding om at liv og helse var i fare gjennom streiken. Unio har mottatt 4000 unike dispensasjonssøknader. 80 prosent av dem ble godkjent. Det har i stor grad handlet om sykepleiere, og det i en streik der egentlig svært få sykepleiere var tatt ut på grunn av pandemien, og vi visste at KS lette med lupe etter feil.

Som streikeleder vil jeg likevel berømme Drammen kommune for profesjonell og ryddig håndtering av streiken. Drammen er også av kommunene som har levert inn et minimum av godt begrunnede dispensasjonssøknader, som i hovedsak ble innvilget.

Situasjonen i Fredrikstad var ikke den utløsende faktoren for tvungen lønnsnemd, det var den eneste. Så hva skjedde i Fredrikstad? Det ble vurdert at det ikke var fare for liv og helse på Frevar. Begrunnelsene var ikke tilstrekkelige i dispensasjonssøknadene som ble avslått. Da Unio ble oppmerksomme på at det på Frevars nettside sto at det forelå brannfare og at brannvesenet skulle inspisere anlegget, ble det dispensert fra streiken for alle streikende umiddelbart. Det var kl. 14.11. Da statsråden kalte partene inn til møte kl. 16.00, var det altså dispensert fra streiken.

I dette møtet avslo KS muligheten til å løse situasjonen i Fredrikstad to ganger. Det til tross for at de selv mente at liv og helse sto på spill. Det er sjokkerende, uansvarlig, det er skittent spill og ikke minst; det er et angrep på streikeretten. Derfor er Unio-medlemmer rasende. Istedenfor å lete med lys og lykte etter måter å avslutte en legitim og forsvarlig streik med tvungen lønnsnemd, burde KS bruke tid på å løse de problemene vi har i kommunal sektor.

I en undersøkelse fra Respons analyse kommer det fram at 74 prosent av de spurte støttet streiken. 40.000 kvalifiserte lærere har valgt bort læreryrket. Rekrutteringen stuper. Det mangler 7000 sykepleiere i Norge. En økning på 1800 bare siste året. Vi står i fare for å ikke klare å bemanne samfunnskritiske funksjoner som lærere, sykepleiere, ergo- og fysioterapeuter, bibliotekarer og andre yrker som krever høy spesialisert utdanning, med kvalifisert personell.

KS må anerkjenne at lønn er en del av løsningen. Folk forventer å bli pleiet av en utdannet sykepleier. Foreldre som sender barna sine til barnehage og skole, bør forvente at kvalifiserte pedagoger møter dem. Det er ingen selvfølge nå. 1600 barnehager mangler en eller flere utdannede pedagoger. 15 prosent av undervisningstimene i grunnskoler i Norge gjennomføres av folk uten godkjent lærerutdanning. Tallet er 20 prosent i videregående skole. Dette er helt uakseptable tall. KS har ansvaret. Unio etterlyser en plan.

KS styres av valgte lokalpolitikere fra hele landet. Nå er det på tide at lokalpolitikerne legger press på KS og partifeller sentralt. Drammen har nå plass rundt bordet i KS sitt storbynettverk og styret i KS har rødgrønt flertall. Det ledes av Sp. Tidligere ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen sitter i styret i KS. Streikende og ikke-streikende Unio-medlemmer i Drammen er provosert over KS sin opptreden. Merk dere det.

KS er eid og styrt av kommunene og fylkeskommunene. Hvem som egentlig bestemmer i KS har vært oppe til diskusjon flere ganger. Under lærerstreiken i 2014 ble det avslørt at de aller fleste kommunene som sendte inn sine innspill til tariffoppgjøret, ikke hadde behandlet innspillene politisk. Rådmenn og personalsjefer stod for innspillene som hovedstyret baserte sine tariffpolitiske vedtak på.

Hvordan dette er i år vet vi ikke, men det er grunn til å tro at det i mange kommuner er svak politisk involvering. Noe som vil være et demokratisk problem. Et av Drammen kommunes innspill i år var eksempelvis at man ønsket mest mulig av potten til lokale forhandlinger. Dette har rådmannen formidlet til KS på vegne av kommunen. Knapt noen av de ansattes organisasjoner ønsker dette. Og kjenner det rødgrønne flertallet i Drammen kommunestyre seg igjen i dette?

Eller er dette rådmannens ønske for å få på plass lønnsharmoniseringen som etter et og et halvt år i ny kommune, fremdeles ikke er på plass?

Når regjeringen stanset streiken gjennom tvungen lønnsnemnd, understreker det tydelig hvor uunnværlige våre medlemmer er for det norske samfunnet. I Drammen ga vi dispensasjon for en enslig sykepleier i hjemmetjenesten i Svelvik.

En ansatt i streik utløser altså så alvorlig fare for liv og helse at kommunen søker dispensasjon – og vi innvilget.

Nå fortsetter problemene. Tvungen lønnsnemnd løser ingenting.

Vi må se et annet KS i årene som kommer. Et KS som viser vilje til å komme Unio i møte. Ikke fordi vi er én av fire parter, men fordi befolkningen i kommunene er avhengig av oss.

LES OGSÅ:

Les også

Sjubarnsforeldrene Marius (39) og Heidi (39) fikk det travelt da skolen og barnehagen stengte

Les også

Disse gruppene blir ofte glemt i streik: – Det er et kjempestort behov

Kommentarer til denne saken