DRAMMEN: 23. mars er Nordens dag.

Nordens dag er en markering av inngåelsen av Helsingfors-avtalen i 1962.

Foreningen Norden omtaler dagen som «hele Nordens grunnlovsdag» og oppfordrer alle kommuner til å flagge denne dagen.

Dagen er ikke en offisiell flaggdag, men kommunen har anledning til å beslutte flagging utenom de offisielle dagene.

Kommunens politikere fastsatte i 2022 flaggregler for nye Drammen kommune. Her ble det blant annet vedtatt, under punktet «Andre flaggdager», at det i forbindelse med «Nordens dag» skal flagges her:

  • Kirkeparken
  • Bragernes torg/tårn gamle brannstasjon/rådhuset
  • Knutepunkt Mjøndalen.

Det har også tidligere vært flagget for Nordens dag, og den nye kommunen formaliserte altså dette ved fjorårets vedtak.