Mange har fått med seg at jeg har meldt overgang fra KrF til De Grønne i Nye Drammen. Når jeg først bestemte meg for å bytte parti, var valget naturlig for meg.

I høst da KrF skulle gjøre sitt veivalg, rådet daværende partileder Knut Arild Hareide KrF om å søke regjeringssamarbeid med Senterpartiet og AP. Han ønsket å gjenreise sentrum som en tredje vei i norsk politikk. Slik kunne KrF unngå å bryte sitt valgløfte om ikke å gå i regjering med FrP. Hans visjon var at KrF skulle gjøre mer med det som virkelig betyr noe og som er de store utfordringene i vår tid. KrF sitt nye politiske prosjekt ble annonsert samme dag som veivalget og inneholdt flere av disse viktige prioriteringene.

Men det var Hareide som leder i sin tale og i sin bok pekte ut retningen han mente ville være riktig for og få til et løft i kampen mot klimaendringene globalt og nasjonalt. Han mente også at KrF kunne fått større gjennomslag for å bekjempe fattigdom i og utenfor Norges grenser med sitt alternativ.

Mange av oss er bekymret for «tonen» i den offentlige debatten, og Hareide har vært den av våre sentrale politikere som tydeligst har stått opp imot splittende retorikk og tatt til orde for et mer anstendig ordskifte. «Vi har alt, men det er også alt vi har» sa Ole Paus. Jeg tror jeg kan si at både jeg og min tidligere partileder er inspirert av disse ordene.

Hareide utøvde i høst politisk lederskap som mange av oss har savnet. Visjonen hans for Norges fremtid traff meg og mange mennesker langt utenfor KrF sine velgerskarer. Derfor var det mange av oss som ble skuffet da debatten om veivalget i stor grad utviklet seg til å bli en mer eller mindre smal debatt om abort i media istedenfor. 2.november ble Hareides tap og avgang som partileder et faktum.

Jeg gråt og sørget over den tapte muligheten i flere dager. KrF tok sitt veivalg om å gå i regjering med FrP, noe vi hadde lovet vi ikke skulle. Det må jeg respektere, men det oppleves for meg som at mitt KrF forsvant med Hareide. Hvordan KrF hadde blitt dersom partiet hadde fulgt Hareides råd får vi kanskje aldri vite. De fleste av de som var uenige i veivalget KrF nå har tatt er fortsatt i partiet, og det er bra for KrF. Jeg vil ønske de og resten av mitt tidligere parti lykke til videre. Resten av inneværende periode vil jeg i kommunestyret i Nedre Eiker selvsagt stemme for Nedre Eiker KrF sitt partiprogram som jeg er valgt på. Jeg kjenner meg trygg på at det ikke vil være et stort problem siden KrF og De Grønne lokalt ofte er enige i de aller fleste saker.

Da jeg fikk muligheten til å komme over til De Grønne og bli innstilt som deres tredje kandidat til kommunevalget i Nye Drammen, var veien kort fra litt for tøffe tak og til å kjenne på glede igjen! Alternativet slik situasjonen utviklet seg for meg i partiet, var å droppe ut av politikken og bli oppslukt av hverdagens sysler. Slik ville årene ha gått og samfunnsengasjementet kunne lett sluknet. Den gløden Hareide gav mange av oss har slett ikke vært forgjeves, snarere tvert om. Personlig har jeg nå valgt å bringe den med meg inn i et annet parti.

Les også: Overrasket over Janøys overgang til Miljøpartiet

Nå er jeg stolt av å kunne representere De Grønne, med Ståle Sørensen i spissen inn i valgkampen i Nye Drammen. Sammen skal vi nå jobbe for at alle menneskene i Nye Drammen kommune skal leve godt og trives både nå og i fremtiden. Med De Grønne skal Nye Drammen bli en grønnere kommune. Vi skal redusere klimagassutslippene lokalt i tråd med 1,5 graders målet.  Barn skal vokse opp i tryggere og bedre nærmiljø. Vi vil se til at det er nok lærere og fagpersoner til at alle barn og ungdom blir sett i skolen. Naturvern skal prioriteres i aktuelle saker. Tjenester skal samlokaliseres og være nær der folk bor. Særegenheten med de forskjellige kommunedelene skal foredles og forvaltes. Lufta skal renses. Livene våre skal bli gitt mer innhold og mening ved å gi kultur, idrett og frivillighet hovedprioritet i samfunnsutviklingen. Generasjonene skal knyttes tettere sammen.

Nye Drammen kommune skal være en kommune unge vil bli i og flytte til. Det skal være arbeid til unge, nyankomne og funksjonshemmede.

De Grønne i Nye Drammen har bevist at de representerer en tredje vei i politikken. Det er et tydelig alternativ til de mer eller mindre tradisjonelle blokkene og etablerte partiene. Jeg har forventninger og tro på at vi skal bli valgets vinnere i Nye Drammen til høsten. Jeg vil være en del av den globale klimabevegelsen!