Så vel Arbeiderpartiet som Senterpartiet scorer stadig dårligere på velgerbarometerne. Mange velgere synes å være svært misfornøyde med regjeringspartienes håndtering av strømkrisen.

I flere debattprogrammer på NRK TV har vi stadig blitt informert om hvilke konsekvenser de ekstremt høye strømprisene har fått for vanlige folk generelt og for næringslivet spesielt. Statsminister Støre toer sine hender, og synes det er vondt å høre om alle som sliter med å betale strømregningene sine. Hans trøst til folk er at det er dyrtid, og at hans regjering har den beste strømstøtteordningen. Han hevder at en viktig årsak til strømkrisen var Putins angrep på Ukraina, og at vi har lagt bak oss et nedbørfattig år. Dette hevder han til tross for at mange mener at den egentlige årsaken til strømkrisen i Norge er at Norge gjennom avtaler med EU har gitt fra seg sjølråderetten over våre vannkraftressurser.

Ved å delta i EUs strømmarked har man måttet godta at EU fastsetter prisene på norsk strøm på linje med strømprisene i EU-landene. Dette til tross for at Norge ikke er medlem av EU.

Det kan synes som om statsministeren overkjører sine regjeringspartnere i Senterpartiet i denne saken.

Les flere debattinnlegg og kronikker

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har flere ganger advart stortinget mot å gi fra seg selvråderetten over vannressursene. Han har også gitt råd om hvordan regjeringen kan takle denne krisen, uten å bli hørt. Senterpartiet fremstår da også som den store taperen i dette regjeringssamarbeidet.

Finansmannen Øystein Stray Spetalen er også en av dem som er uenig med statsministeren i denne saken. Gjennom et glimrende innlegg i NRK påviste han at den norske stat har seg selv å takke for strømkrisen i Norge.

Da Stortinget drøftet strømkrisen våren 2022 spurte leder for Rødt, Bjørn Moxnes, om statsminister Støre var villig til å si opp, eller reforhandle inngåtte avtaler med EU. Statsministeren svarte da at han ikke var villig til å bryte inngåtte avtaler. Hans oppskrift på å komme ut av krisen var å starte en storstilt utbygging av norsk vannkraft, og dessuten satse på vindkraft. For å skaffe nok strøm til EU-markedet var han altså villig til å gjøre store inngrep i norsk natur og ødelegge mange av våre fredede vassdrag.

Les også:

Opprørende er det også at den norske stat håver inn milliarder av kroner i avgifter og skatter som følge av de høye strømprisene. Alle disse milliardene sprøytes nå inn i statskassa for blant annet å finansiere Arbeiderpartiets omfordelingspolitikk. Mange nordmenn som sliter med å få endene til å møtes vil nok mene at disse pengene burde bli brukt til å øke strømstøtten til folk flest.Det føles som om regjeringen nærmest «raner» til seg de pengene som egentlig er deres. Det er uhørt at en regjering der Arbeiderpartiet har statsministeren fører en politikk som bidrar til større fattigdom og tap av arbeidsplasser til tross for tross av store statlige inntekter.

Så langt har regjeringen etter mitt skjønn brukt for lang tid på å føre en «vente-og-se-politikk» uten å iverksette nødvendige tiltak som kan bringe strømprisen ned på et overkommelig nivå for næringsdrivende, bedrifter og folk flest.

Dersom Ap og Sp skal gjenvinne sin tillit hos velgerne, må regjeringen ta tilbake sjølråderetten over våre vannkraftressurser og legge om til en rettferdig strømpolitikk der folk flest får dekket sitt basisbehov for strøm til en rimelig penge.

Andre saker publisert av Drammens Tidende: