STRØMSØ: Øvelsen er planlagt som en masseskadeøvelse. Derfor vil det kunne høres skyting og noe støy fra området rundt Knutepunkt Strømsø, gamle Strømsø ungdomsskole, denne dagen. Det opplyser Drammen kommune.

Øvelsen vil pågå i tidsrommet fra klokka 07.30 til cirka 15.30 torsdag 4. november.

Det er politi, helsevesen og militært personell som skal gjennomføre øvelsen på og rundt Knutepunkt Strømsø.

Mer trafikk til sykehuset

Første del av øvelsen skal foregå på Knutepunkt Strømsø. Der skal det øves på en situasjon med masseskade, med elementer av PLIVO (pågående livstruende vold).

Målet er å øve på varsling og på hvordan nødetatene og forsvaret skal opptre og samvirke i farlige situasjoner, informerer kommunen.

Fra klokka 12 torsdag vil det også være ekstra biltrafikk inn til Drammen sykehus. En viktig del av øvelsen er nemlig å øve på behandling av skadde og transportering av disse til akuttmottaket.

Kommunen opplyser at skoler, barnehager og kirken i området er varslet om øvelsen. Det vil i tillegg bli sendt ut SMS til alle som er folkeregistrert i området rundt Knutepunkt Strømsø, samt bedrifter i samme område.

Del av større øvelse

Øvelsen 4. november inngår som en del av øvelse DJERV 21, som Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 (HV-03) gjennomfører i perioden 1. til 6. november.

Aktiviteten er planlagt gjennomført i tilknytning til områdene Drammen, Kongsberg og Grenland. I løpet av denne perioden vil det bli øvelse med politi, soldater og helsepersonell i Drammen sentrum, skriver Drammen kommune.