Det er helt riktig som Inge Høyen skriver i Drammens Tidende at det fra 1. januar 2022 kommer ny nettleiemodell for alle landets strømkunder. Norske myndigheter vedtok i juni at nettselskapene skal innføre den, og det kommer helt uavhengig av de høye strømprisene vi dessverre ser nå.

Som nettselskap har vi i Glitre Energi Nett ansvaret for å frakte strømmen hjem til deg – via kabler og ledninger i vårt nettområde. Vi har et ekstraordinært ansvar overfor kundene med å gjøre det så effektivt og billig som mulig.

Glitre Energi Nett innførte ny nettleiemodell for alle våre husholdningskunder med lavere nettleie om natten allerede 1. mars i fjor, og med kapasitetsledd den 1. april i år. Endringene som kommer fra nyttår er uansett ikke dramatiske som Høyen hevder, og faktisk minimale for alle våre husholdningskunder i Lier, Drammen, Kongsberg og Hadelandskommunene.

Denne modellen med smart nettleie har våre kunder hatt en stund, og tilbakemeldingen fra kundene har vært positiv. Ved å gi lavere nettleie om natten i stedet for økt «rushtidsavgift» på ettermiddagene ønsker vi å motivere kundene ved å bruke gulrot, og ikke pisk.

Det kunden selv kan gjøre er å passe på å ha et jevnt forbruk gjennom døgnet. Du skal kunne leve som normalt, men kanskje du kan utsette lading av elbilen til du er ferdig med å lage middag og vaske klær.

Merk at vi fraråder å bruke oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel om natten. Det har med brannsikkerhet å gjøre, og vil uansett gi en særdeles liten besparelse.

Bakgrunnen for endringen er at vi må utnytte dagens strømnett på en bedre måte. I årene som kommer blir det en kraftig økning av strømforbruket som følge av elektrifiseringen og det grønne skiftet. Da er det smart å ta i bruk den ledige kapasiteten i nettet før vi bygger nytt nett.

Måten vi utnytter nettet vårt bedre på er å jevne ut forbruket. Da er det viktig at vi legger til rette for gode strømvaner allerede nå, for å unngå dyre utbygginger av strømnettet som fører til høyere nettleie.

Strømnettet er et spleiselag som betales av strømkunder gjennom nettleien. Nettselskapenes inntekter øker ikke som følge av ny modell, vi skal samlet sett hente inn samme beløp uavhengig av modell. For kundene vil det bli litt lavere nettleie om vinteren, og litt høyere på sommeren når vi ser samlet sett på kundene.

Dersom vi klarer å utnytte kapasiteten i strømnettet som allerede er der vil vi kunne holde nettleien lavest mulig. Den nye nettleiemodellen vil belønne de kundene som er flinke til å jevne ut forbruket sitt utover døgnet og som dermed unngår høye forbrukstopper. Det vil si at jo mindre strøm du bruker på en gang, jo mindre nettleie vil du få.

Den nye nettleiemodell skal være rettferdig, påvirkbar og økonomisk overkommelig for kundene. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og én eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – med en liten egeninnsats.

Signalene fra kundene er at det er lett å forstå hvilke enkle tiltak man kan gjøre for å påvirke nettleien. Undersøkelser viser at mer enn 75 prosent av kundene både kan fordele forbruket sitt jevnere utover døgnet, og er villige til å gjøre det.

Endringer skaper alltid debatt. Etter dialog med kunder og kundeorganisasjoner har vi i løpet av de siste to årene forsøkt å tilpasse modellen så den skal være så rettferdig og enkel som mulig å forstå for kunden. Vi vil fortsette den gode dialogen, og ønsker tilbakemeldinger på hvordan ny modell virker hos kundene. Sammen med god kommunikasjon rundt smart bruk av nettet, har vi tro på å lykkes med en modell som er bra for både kundene og samfunnet.

LES OGSÅ: