I krisetider vokser behovet for informasjon og for nyheter. La meg forklare hvorfor noe av det du finner i Drammens Tidende er gratis, og hvorfor vi ber deg om å betale for noe.

På dt.no er viktige fellesnyheter, pressekonferanser, oppdaterte sykdomstall, råd fra myndighetene etc. åpent og tilgjengelig for alle.

I disse dager har vi også ett eller flere nyhetssentre på fronten av dt.no som er åpent for alle. Her finner du breaking news, oppdaterte tall, myndighetsinformasjon og kortversjoner av mange saker. Åpne saker på dt.no skal gi deg svar på de viktigste spørsmålene.

Mange opplever imidlertid at de ser en sak i sosiale medier som de har lyst til å lese, men finner plutselig ut at man må være abonnent for å få tilgang. Det er den vanligste årsaken til at det oppstår frustrasjon for betaling for nyheter.

Noe av det finner vi igjen som klager i sosiale medier over at vi tilsynelatende hindrer publikum fra å lese «saker av største viktighet i dugnaden som pågår for å bekjempe spredning av korona-viruset». Slik er det altså ikke. Det skal ihvertfall ikke være slik. Ved å gå inn på Drammens Tidendes nettside ser du informasjon som er åpen.

I Drammens Tidende har vi ofte en fordeling med 20 prosent åpne og 80 prosent saker som krever abonnement. I disse dager er andelen åpne saker betydelig høyere, kampen mot korona-viruset krever det. Mer informasjon tilhører fellesskapet i en så alvorlig krise.

Men poenget jeg skal fram til er et helt annet: Drammens Tidende tar betalt og vil ta betalt for mye av den journalistikken vi leverer hver dag. Også nå. Alternativet er faktisk at vi ikke eksisterer.

Så kan sikkert noen som ikke ser rekkevidden, lage en billig fleip om akkurat det.

Vi ser restauranter som må stenge, vi ser permitteringer og økonomisk krise som følge av virus-krisa. Den rammer også avisene. Med korona rammes store deler av det næringslivet som annonserer i avisene.

Det finnes myter om norske aviser. En av dem er at vi lever av klikk. Men Drammens Tidende lever ikke av klikk. Det er ingen økonomi av betydning knyttet til klikk for drammensregionenes største avis. Vi lever av viljen leserne har til å betale for journalistikken vi leverer. Og den viljen har skutt fart. Derfor vokser Drammens Tidende betydelig, for andre året på rad.

En annen myte er at vi får pressestøtte. Drammens Tidende mottar ikke en eneste krone i direkte pressestøtte. Det er det nisjeaviser som Nationen og Klassekampen som gjør, sammen med mindre lokalaviser som blant annet Dagsavisen Fremtiden.

Det vi tar betalt for er gode historier og saker som går dypere inn i den nyheten du leste åpent. Selvsagt er det interessante saker, selvsagt har du lyst til å lese dem. Det er derfor vi mener at de er verdt å betale for. Det er de sakene vi lever av.

Vil du ha ei bedre lokalavis, vil du lese om lokale forhold, vil du vite hva som skjer? Da kjøper du deg et abonnement.

Selv er jeg selvsagt inhabil, men jeg kommer aldri til å forstå hvordan man kan ha sterke meninger om drammenssamfunnet uten å lese oss på nett eller papir. Fragmenter i sosiale medier kan aldri veie opp for den kunnskap man får gjennom de nærmere 12 000 sakene våre journalister skriver hvert år.

Husk dette: Aldri før har så få journalister laget så mange saker fra vårt distrikt.

Det er faktisk ikke uvanlig å betale for nyheter, men man tenker ikke alltid over det. NRK får seks milliarder kroner rett inn på konto hvert år. Tidligere var det en pålagt avgift. Nå er det dine og mine skattepenger som utgjør landets største brukerbetaling. Det er bred politisk enighet om at det er riktig.

Utviklingen vi ser er at flere og flere velger å betale for å holde seg oppdatert via Drammens Tidende, VG, Dagbladet og lokalaviser. Vi har alle det til felles at vi tar betalt for plusset innhold. Og vi ser at det blir mer og mer uvanlig å spørre om hvorfor, når svaret er så lett å forstå.