Tirsdag var jeg og mange lærere fra Drammen med på en enorm streikemarkering i Sandvika. Der var leder av Elevorganisasjonen også. De gir sin fulle støtte til lærerstreiken. De skjønner at den er nødvendig. Det samme gjør mange andre fagorganisasjoner og også mange politikere. 70 prosent av befolkningen støtter lærerstreiken i en undersøkelse gjort av Respons Analyse. De skjønner at alle lærerorganisasjonene streiker for skolens framtid. For at elevene skal sikres kvalifiserte lærere.

Lærere tar ikke lett på å gå til streik. Vi vet det dessverre rammer elever og mange har ikke startet opp på skolen etter sommerferien. Lærerne som er i streik ville aller helst vært i klasserommene. Streiken burde vært unødvendig, men samtidig er den helt nødvendig. KS dekker seg bak at kommuneansatte i gjennomsnitt fikk det samme som «alle andre». Og de gjentar at hvis noen skal få mer må noen få mindre. Samtidig har de sørget for at lærere i skolen med lengst erfaring og høyest utdanning systematisk har fått mindre enn «alle andre» i seks lønnsoppgjør på rad. Det er KS og lærerorganisasjonene enige om.

KS trekker fram at de har gitt et lønnsløft for nyutdannede lærere. Det stemmer. Det de ikke sier er at de har tatt bort to trinn på lønnsstigen. Dermed får de ikke høyere lønn etter to og fire år som før. De må vente i seks år. De nyutdannede får dermed bare sine egne penger. Litt tidligere.

Det er ingen tvil om at KS har nedprioritert lærere i skolen både på kort og på lang sikt. Det måtte bli streik Og nå har den vart siden 20. juni. Barneombudet er bekymra. Rådet for psykisk helse er bekymra og krever tvungen lønnsnemnd. Men streik er unntakstilstand. Hvor er bekymringen for at én av fem som underviser norske elever ikke har godkjent lærerutdanning? Hvor er bekymringen for at mange av de mest sårbare barna ikke får oppfølging av kvalifisert personell? Vi kjemper denne kampen for elevenes beste. Skal alle de enorme politiske ambisjonene for skolen nås, kreves kompetente folk. Lærere må kunne sine fag. Lærere må være godt trent for å sikre alle elever et godt psykososialt miljø.

Ingen lærer har bedt om å bli satt i denne situasjonen. Men noen ganger er streik eneste mulighet. Hvordan skal vi ellers bli hørt? Det gjør vondt i lærerhjertet at vår arbeidsgiver ikke mener det er nødvendig med lærerutdanning for å undervise, og at arbeidsgiveren utnytter smutthull i opplæringsloven for å fylle lærerstillingene. KS motarbeider samfunnets ambisjoner for en god skole. De virker å være mest opptatt av en ting: Å gjøre skolen billigere.

Les også

Streiken rammer beklageligvis elever, men den er helt nødvendig

KS visste at lærerorganisasjonene ikke kunne godta vårens oppgjør. De har hatt en hel sommerferie på å unngå at streiken ble opptrappet ved skolestart. De har fortsatt ikke ønsket å sette seg ved forhandlingsbordet. De vet at 40.000 kvalifiserte lærere ikke jobber i skolen. De vet at søkningen til lærerutdanningene stuper. De vet at over halvparten av lærerne enten har søkt seg vekk fra skolen, eller vurderer å gjøre det. De vet at kommunene ansetter folk uten lærerutdanning til å gjøre læreres jobb. KS har det hele og fulle ansvaret for lærerstreiken.