Er det nødvendig å legge ned Fredholt sykehjem og å endre tilbudet på Gulskogen sykehjem?

Det er ikke uten videre opplagt at det er slik (nødvendig), men jeg vil prøve å forklare hvordan vi har tenkt.

Det vi ser er at eldrebølgen vil kreve at vi bygger ut 20 til 30 sykehjemsplasser i året de neste 10 årene. Det vi samtidig ser er at kommunen ikke vil få noe særlig større budsjetter (skatter og overføring fra staten). Da blir resultatet at kommunen ikke har råd til å bygge og drifte alle disse plassene, selv om det blir flere eldre.

Det blir ikke bare skatt og penger som blir utfordringen fremover. En like stor utfordring blir tilgang på arbeidskraft. Leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi har allerede en utfordrende situasjon med mangel på leger og sykepleiere i Norge.

LES SAKEN:

Protestene førte ikke fram: Sykehjemmene legges ned

Den nødvendige løsningen blir da å endre tilbudet fra «mer sykehjem», som krever store ressurser, til blant annet «mer omsorgsbolig» som ikke krever fullt så mye ressurser og noe mer hjemmebasert. Det er hva som krever minst.

Det vil bety en litt annen måte å drive omsorg på. Ikke helt annerledes, fordi vi fortsatt skal ha sykehjem, høye kvalitetskrav og mange varme hender i omsorgen.

Det «nødvendige» er at en omlegging er muligheten vi får til å opprettholde et tilbud til alle som trenger det i årene fremover. Derfor blir det slik, og vi beklager at det akkurat nå føles veldig urimelig for noen.

En utsettelse og mer utredning ville ikke gitt et annet resultat fordi hovedutfordringen fortsatt ligger foran oss.

LES OGSÅ: