Gjør det, sa Erna. Og dermed var en ny fase av dugnaden i gang. Appen Smittestopp har antakeligvis spredd seg raskere enn koronaviruset i den norske befolkningen i timene etter at statsministeren lanserte appen, og Drammen er utpekt som en av tre testkommuner.

Pågangen var så stor torsdag ettermiddag at brukere som forsøkte å laste ned appen, fikk problemer. Det kan tyde på at folk flest nok en gang i disse krisetider har tillit til at myndighetene gjør det rette, selv om en teknologi som gjør det mulig for myndighetene å overvåke hvor vi er og hvem vi er sammen med, ville fått alle varsellamper til å blinke rødt bare for noen uker siden.

Det er en skremmende tanke, men alternativet er så mye verre, både for samfunnet, økonomien og folkehelsen.

Som direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon skriver på bloggen sin: Den viktigste oppgaven i verden nå er å håndtere koronapandemien. Det er så viktig at vi setter nesten alt på pause. Også våre prinsipper mot alt som kan lukte av overvåkning og registrering av persondata. Thon og andre eksperter har selv tvilt seg frem til at smitteappen er trygg. Det handler om at samfunnsnytten er større enn kostnadene. Hvis appen fungerer, er den et nyttig verktøy for å stoppe smitte og redde liv. Dessuten skal appen ha blitt endret nettopp for å ta hensyn til innvendingene som har kommet, blant annet rundt personvern. Et annet viktig poeng er at du kan avinstallere appen når du vil, og at det er full åpenhet om hvilke data som samles inn og hva de brukes til.

Smittestopp-appen fungerer kort fortalt slik at de som laster den ned, blir varslet dersom man har vært i nærheten av noen som er smittet.

Det er neppe tilfeldig at Drammen er valgt ut som forsøkskanin for Folkhelseinstituttets smitteapp. Vi er en by av en viss størrelse, vi har helt siden koronautbruddet hatt en viss smittespredning, uten at den er for stor og uoversiktlig, og vi har dessverre en høy dødsrate.

Det Drammen først og fremst skal være med og teste, er hvordan appen fungerer i arbeidet med å spore smitte, noe kommunens helsearbeidere bruker flerfoldige timer på nå. Av de rundt 160 påviste smittetilfellene i Drammen, har leger og sykepleiere manuelt ringt opp mot 800 personer i jakten på smittede. Dette arbeidet skal fortsette, men med appen får helsemyndighetene testet ut hvor effektiv den i realiteten er. Det er dette ekstraarbeidet Drammen kommune nå har påtatt seg, som et ledd i den store dugnaden.

Ser vi stort på det, kan drammenserne nå bidra til å finne ut hvilke tiltak som fungerer og ikke, når vi kan få igjen friheten vår og når vi eventuelt må stramme inn igjen.

Hvorvidt eksperimentet vil fungere, avhenger selvsagt av at så mange som mulig laster ned appen, ikke minst i testkommuner som Drammen. Folkehelseinstituttet antyder at de trenger rundt 60 prosent av befolkningen med på den teknologiske dugnaden. Til sammenligning bruker 69 prosent av oss Facebook daglig, heller ikke det et uproblematisk sted å levere fra seg personlige opplysninger og informasjon om hvor vi til enhver tid befinner oss.

Ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion og nylig omtalt Dagens Medisin, sier halvparten av de spurte at de tror de vil laste ned smitteappen. Det kan love bra for Smittestopp.

Den store pågangen etter lanseringen av appen viser at nordmenn har tillit til myndighetene. Vi stoler på at opplysningene vi leverer fra oss, ikke brukes til andre ting enn jakten på smitte. Den kontrakten gjelder også etter korona. Hvis ikke, blir det fort tillitsstopp.