DRAMMEN: Meningen er å avdekke feil i avløpssystemet, og det som skjer er at det vil bli blåst en ufarlig røyk inn i avløpsrørene. Noe av denne røyken kan komme opp i sluk i hus i Amtmand Bangs gate på Bragernes, opplyser Drammen kommune på sine sider.

Testen vil bli gjennomført tirsdag 13. oktober, i tidsrommet klokken 12.00 til 14.00.

Kommunen ber også om at huseierne kobler ut røykvarslere som er koblet direkte til brannvesenet i forkant av øvelsen.. Det er for å unngå brannutrykning.

Alle husstander er varslet på sms.

LES OGSÅ: