I et innlegg i Drammens Tidende 4. januar forsøker Kristin Surlien og Kristin Ørmen Johnsen helhjertet å forsvare Høyres hjertebarn Viken. For det skal Høyre ha; de legger nå bredsiden til for å forsvare Viken.

Senterpartiet har vært tydelige hele veien på at Viken fylke måtte oppløses, og vi har sagt det høyt. Stortingsvalget 2021 ga Sp og Ap et klart mandat til å løse opp Viken, slik vi gikk til valg på. Valgresultatet viste også at folk var lei åtte år med tvang, overkjøring og sentralisering.

Johnsen og Surlien starter innlegget med å sammenligne opprettelsen av Viken med å klemme majones ut av en tube. Dette ligner svært på tidligere distriktsminister Linda Hofstad Helleland, som for noen år siden uttalte at de skulle skvise så mye tannkrem ut av tuben at en ny regjering ikke fikk puttet innholdet tilbake. Den gang om konkurranseutsetting av jernbanen.

Jeg vil ikke kommentere dette ytterligere enn at det bare er trist at Høyre åpenlyst gikk for en politikk som ikke skulle kunne reverseres hvis det kom nye stortingsflertall som ønsker noe annet. Svært udemokratisk og noe spesielt.

Dessverre for Høyre er deling av Viken fullt mulig, og det er godt innen rekkevidde nå som Ap/Sp-fylkesrådet har lagt frem sin innstilling til fylkestinget som anbefaler en oppløsning.

Høyre tvangssammenslo Buskerud med Akershus og Østfold. Kostnadene som til slutt landa på 336 millioner lempet Solberg-regjeringen over på det nye fylket. Det anslås at oppdeling av Viken kan koste mellom 310 og 440 millioner. Dette avhenger av valgt av IKT-løsninger. Fylkesrådet har allerede anbefalt den rimeligste og mest fornuftige løsningen. Dermed vil oppdelingen neppe koste mye over 300 millioner.

Så har landets nye finansminister Vedum, senest på NRK 4. januar, slått fast at regjeringa tar regninga, i sterk kontrast til de smulene forrige regjering kom med.

Høyres bekymring over økonomien til nye Buskerud er ubegrunnet. I Hurdalsplattformen står det at regjeringa skal gjennomgå inntektssystemet til de nye fylkene når ny struktur er lagt. Nettopp for å sikre bærekraftig økonomi og rette opp i skeivheter.

Interessant å merke seg at Høyre plutselig nå er så opptatt av kostnader. Hvor var disse bekymringene da Solberg-regjeringen tvangssammenslo fylkene? Hvor var utredningene og regnestykkene da? Vi tar oss i hvert fall bryet med å gjøre dette grundig og ordentlig.

Så bør vel Surlien og Johnsen også i redelighetens navn begynne å si noe om hvorfor de vil bruke én milliard på nytt fylkeshus i Bærum. Det er virkelig hårreisende pengebruk, men er Høyres plan hvis Viken består.

Senterpartiets kamp mot Viken er ikke nostalgi. Vi har en grunnleggende tro på at Buskerud vil være den beste rammen for å sikre gode demokratiske beslutninger og gode fylkeskommunale tjenester i hele fylket, både for innbyggere og kommuner. Viken har på disse to årene vist oss at det er et demokratisk underskudd og en lang og byråkratisk vei til administrasjonen, nettopp som følge av størrelsen.

Avstanden mellom Halden og Hemsedal er stor. Follobane eller ikke. Oppdeling av Viken er viktig for oss i Sp fordi vi er opptatt av demokrati og gode tjenester.

Det er litt underlig å registrerer at Høyre omtrent bønnfaller Arbeiderpartiet om å redde Viken. Vi i Senterpartiet stoler 100 prosent på at Arbeiderpartiet står ved den politiske plattformen vi har med de i Viken og i regjering, og sine valgløfter om å oppløse Viken. Høyre fikk vel med seg Masud Gharakhanis uttalelser til NRK 8. september: «Det er faktisk slik at hvis det blir en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, så blir det oppløsning av Viken. Ferdig snakka.»

LES OGSÅ: