(Tønsbergs Blad)

Mange frustrerte bilførere blå stående fast i kø på E18 ved Kopstadkrysset grunnet et trafikkuhell tidlig mandag morgen. Den første meldingen om ulykken kom fra Vegtrafikksentralen klokken 06.13. Da var det allerede kødannelse på stedet. Men i morgenrushet fortsatte køen å vokse. I nærmere to timer ble bilistene stående på stedet hvil. En ambulanse på oppdrag ble også offer for den enorme køen.

– Det stemmer at vi hadde en ambulanse på vei til ett av Oslo-sykehusene som måtte stanse på Kopstad på grunn av trafikale utfordringer.

Det forteller klinikksjef i prehospital klinikk ved Sykehuset i Vestfold, Erik Nordberg.

Noen ganger havner vi i situasjoner hvor vi må vurdere behov for å få pasienten raskere fram. Det gjøres da en vurdering i samarbeid med AMK, og i noen situasjoner blir det rekvirert luftambulanse, sier han.

Dette var tilfelle mandag morgen.

– I situasjoner hvor vi opplever utfordringer med fremkommelighet for våre ambulanser, slik som i denne situasjonen, så tar vi dialog med politiet og andre berørte parter for å finne løsninger for å unngå at tilsvarende situasjoner oppstår igjen, sier Nordberg.

LES OGSÅ: Ingen hadde fortalt «buss for tog»-sjåføren at E18 var stengt: – Alle klappet da vi omsider kom fram

– Ble bekymret

Ingar Grytnes var en av mange bilførere som ble stående i stampe. Han ble raskt oppmerksom på ambulansen som ble stående fast i køen. Etter hvert la han merke til at luftambulansen landet et stykke unna, og pasienten i ambulansen ble trillet på båre forbi køen.

– Ambulansen kom sørfra uten mulighet til å komme seg videre. Jeg synes det var skikkelig tragisk å se at de trafikale utfordringene førte til at det måtte rekvireres luftambulanse. Det ga meg et bilde av hvor sårbart veisystemet på Kopstad er, sier Grytnes.

Selv var han på vei til Gardermoen for å rekke et fly.

– Jeg tror jeg kommer til å miste flyet, men meg er det egentlig ikke så viktig med, sa Grytnes og la til:

– Jeg ble bekymret for personen i ambulansen. Nå vet jeg ingenting om pasientens situasjon, men jeg tenker jo at liv kunne gått tapt.

Statens vegvesen

Espen Aas Tonning i Statens vegvesen avdeling transport og samfunn, forteller at han ikke er kjent med at luftambulansen måtte rekvireres og avløse ambulansebilen på grunn av køen. Tønsbergs Blad har spurt om det ikke burde vært lagt til rette for at utrykningskjøretøy skal kunne passere i forbindelse med veiarbeid, ulykker og kødannelse knyttet til dette.

– Generelt sett prøver vi å legge til rette så godt som mulig for trafikkavviklingen når det foregår arbeid på, eller langs veinettet. Slikt arbeid vil imidlertid ofte føre til redusert framkommelighet, for eksempel på grunn av innsnevringer av antall kjørefelt. I morgenrushet vil slike hendelser kunne by på ekstra utfordringer for trafikkavviklingen. Akkurat på dette stedet er det rekkverk langs kjørefeltene, noe som er viktig for trafikksikkerheten, men noe som også kan føre til redusert framkommelighet i slike situasjoner, som heldigvis oppstår sjeldent, sier han.

Redusert framkommelighet

– Hvorfor tok det så lang tid før køen ble oppløst?

– Når dette også skjer i morgenrushet en mandag morgen, i tillegg til at det er innsnevret fra fire til to kjørefeltfelt, vil det nødvendigvis ta noe tid å få avviklet køen som har bygd seg opp etter hendelsen. Jeg vil anta at det også tok noe tid å få bilberger på plass.

– Hvilke vurderinger gjør Statens vegvesen i etterkant av en ulykke som skaper så store forsinkelser i trafikken?

– Statens vegvesen jobber alltid for at framkommeligheten skal være så god og forutsigbar som mulig. Den reduserte framkommelighet på dette stedet gjeldt fra mandag og vil vedvare ut neste uke. Vi vil følge med på trafikkavviklingen, og håper at den midlertidige situasjonen vil medføre minst mulig utfordringer for trafikantene, sier Aas Tonning.