Gå til sidens hovedinnhold

Det ble en gang sagt at toleranse er et tegn på svakhet.  Noen sier at for mye toleranse er godhetstyranni, snillisme og naivitet. Det er det ikke.

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Schutz- Staffel (SS) hadde mange mantra og direktiver før og under 2. verdenskrig. Som overskriften antyder, så SS på toleranse og medmenneskelighet som en svakhet. Det handlet om å ruste soldater til å utføre drap, tortur og andre overgrep mot mennesker. Dehumanisering ble satt i system og tilsynelatende normale mennesker ble kapable til å gjennomføre groteske handlinger. Handlinger basert på ord. Ord satt i system med mål for øye å skremme, mislede og skape hat mot «de andre.» Ord som resulterte i massedrap.

Hokksund ungdomsskole drar på toleransereiser hvert år med sine avgangselever. Turen går til Tyskland, og vi besøker konsentrasjonsleirer som har vært åsted for drap, tortur og andre overgrep mot menneskeheten. Elevene får undervisning om og innsikt i skjebnen til jøder, sigøynere, romer, homofile, Jehovas vitner og politiske fanger. Kildematerialet er stort, skildringene mange og inntrykkene massive.

Det skjer noe med oss når vi går gjennom porten i Sachsenhausen eller står langs muren i Ravensbrück. Det berører oss når vitnesbyrd om drap og tortur blir levert, og hvor begrunnelsen for udåden handler om at noen har bestemt at enkelte mennesker har lavere verdi. Enkelte blir i dette tilfellet et stort antall mennesker. Individer. Personer. Mennesker som ble født under den samme sol som sine dommere og bødler.

Bødlene. Mennesker som gjennom systematisk trening ble opplært til å se bort fra at individene de torturerte, ydmyket og drepte, ikke var mennesker. De var objekter. Ting, og lavere på rangstigen enn rotter. Det skumle med SS´ direktiver om dehumanisering er ikke bare selve handlingene, men hvor kort tid det tar å lære mennesker å utføre unormale, sadistiske handlinger. Det som er enda mer påtakelig er at det startet med små doser av ord og propaganda. Ordpakker servert i porsjoner og med klar agenda. Det handlet på 30- tallets Tyskland å peke på «noen.» Noen som hadde skylden for nasjoners kollaps og verdensøkonomi som gikk galt. Hitler pekte på jødene. De ble klassifisert som undermennesker, laverestående og degenererte.

Ordene ble satt i system og forfølgelse, arrestasjoner, drap og lemlestelser ga ordene et ansikt i form av de nevnte handlingene. Ordene bak resulterte i mål om total utrensking.

Noen av de verste beretningene fra konsentrasjonsleiren Ravensbrück sier mye om hva mennesker er i stand til. Vi har hørt beretninger om skjebnen til nyfødte, og spesielt spedbarn født av jødiske kvinner. Mange av disse kvinnene ble fratatt barnet rett etter fødselen. Noen nyfødte ble druknet i doskålen, slått til døde i toalettskålen, kastet til schæferhunder og brent levende i krematoriet. Noen kilder viser også til at nyfødte ble lagt i vinduskarmen for sakte å fryse i hjel. Mødre ble også tvunget til å bivåne dette, ute av stand til å gjøre noe. Skildringene om den ondskapen som ble satt i system er mange, vonde og sanne. Det aller verste er at handlingene var gjennomtenkt og ofte planlagt.

Ungdommene fra Øvre Eiker har fulgt sporene til mange av ofrene for nazismen. De har hørt øyenvitneskildringer, sett bilder, vært ved massegraver og fått historier om hva mennesker er i stand til. Vi vet nå at mennesker kan utføre og sette ondskap i system. Vi vet at historien kan gjenta seg, og i dagens offentlige ordskifte, finner vi kimen av det samme som på 30–40 tallet. Mistenkeliggjøring. Hat. Konspirasjonsteorier og dannelse av fiendebilder.

Elevene ved Hokksund ungdomsskole har lært mye i løpet av turen. De har blitt en erfaring rikere noe klokere og med en forsterket evne til å se hva ord, vendinger, holdninger, misoppfatninger, konspirasjoner og hat kan føre til.

Samtidig registreres det at mye tyder på at framtiden blir god. Det vokser fram en stor horde ungdommer som lærer om og settes i stand til å kjenne igjen tegn i tiden. Jeg tror slike dannelsesreiser gjør ungdommen rustet til å identifisere totalitære og autoritære strømninger. Ungdommen uttrykker at de vil ha en fremtid. Med fred, toleranse og muligheter for alle.

Toleransereiser gir mulighet for at vi sammen kan dele kapitler av menneskehetens mørkeste historie. Reisen skaper bevissthet om og innsikt i de mekanismene som spiller inn når likegyldighet får fotfeste. Ungdommen i Øvre Eiker skal rustes til å kvele ondskap tidlig. Før det utvikler seg. Før det får fotfeste. Toleransereisene, med sitt gjennomtenkte for- og etterarbeid, må få livets rett i mange år fremover!

Det ble en gang sagt at toleranse er et tegn på svakhet. Noen sier at for mye toleranse er godhetstyranni, snillisme og naivitet. Det er det ikke. Toleranse er å tåle, være fordomsfri og åpen. Tre ord som gir håp for fremtiden. Tre ord som rommer det unge mennesker må lære.

Kommentarer til denne saken