Regjeringen jobber for tiden med en handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Slik jeg ser det er det en betydelig mulighet for at en slik plan bare vil øke skepsisen mot muslimer. Det ser nemlig ikke ut til at det politiske flertall har fått med grunnproblemet. Det er at islam i vesentlig grad er på kollisjonskurs med vestlige verdier. Selvfølgelig finnes det muslimer som er godt integrert og enige i disse verdiene, men de fremstår å være i sterkt mindretall.

Det finnes det enkelte nordmenn med rasistiske holdninger og kanskje hat mot muslimer, men dette er ikke det store flertall. Det er svært mange av oss etniske nordmenn som har en begrunnet skepsis til islam – og som er lei av å høre at det er våre holdninger det er noe galt med.

Istedenfor å lage handlingsplaner av den type regjeringen jobber med burde de i større grad etterlyse, og legge til rette for, en modernisering og religiøs reform av islam. På samme måte som kirke i den vestlige verden har gjennomgått.

Hvilke verdier er det så jeg etterlyser i en reform av islam? Universelle rettigheter i et moderne samfunn som menneskerettigheter, religionsfrihet, toleranse og fri vitenskap. I tillegg verdier som er sentrale i den moderne vestlige verden som likestilling, demokrati og ytringsfrihet. Dette er grunnleggende verdier i et moderen samfunn.

Det er også åpenbart at en del grupper av muslimer har brakt med seg er forkvaklet volds og æreskultur som ikke har noe plass i et sivilisert moderne samfunn. Denne må tøyles gjennom konkrete og strenge tiltak fra regjering, storting og politi. Dialog-politikken som så langt er praktisert på dette felt har ikke ført fram.

I et innlegg på min Facebook side 11. august kommer Ap-politiker Ole Henrik Krat Bjørkholt med noen gode forslag. Han forslår:

  1. Opprette imamutdannelse ved norske universiteter, der voldelige og ultrakonservative versjoner av Islam utelates fra undervisningen.
  2. Kun tillate at imamer utdannet i Norge preker i moskeer her til lands.
  3. Aldri gi visum til utenlandske imamer
  4. Forby donasjoner fra utlandet – for på den måten å stoppe innflytelse fra Tyrkia, Iran, Saudi-Arabia, Qatar m.fl.
  5. Gjøre moskeene helt avhengig av statlig finansiering ved å kvele private donasjoner ved diverse lovreguleringer. Dermed opprettholdes et effektivt sanksjonsregime ved uakseptabel atferd.

Punktene 1–4 er etter mitt syn positive innspill i debatten. Selv om jeg ikke tror Ap har mot til å ta dette opp i Stortinget. Punkt nummer 5 er jeg mer tilbakeholde med hensyn til, men intensjonen er god. Selv ville jeg legge til at alle prekener/taler i moskeene bør holde på norsk. Dette vil også åpenbart bedre språknivået i en del innvandrergrupper og gjøre situasjonen mer transparent.

Jeg mener også det vil være et stort steg i riktig retning om man stanser bruken av hijab og burka (ja det finnes det mye av i vår by). Dette er åpenbart plagg som, i tillegg til å signalisere kvinneundertrykkelse, signaliserer at man ønsker å distansere seg fra det sekulære norske samfunn.

En annen sak er hente-ekteskapene, som er en gjenganger i mange innvandrergrupper. Det bidrar åpenbart ikke til integrering eller modernisering av islam at man i stor grad henter ektefeller fra landsbygda i hjemlandet (f.eks. Pakistan eller Tyrkia).