Elever og lærere i Drammen og i resten av Viken har hatt et turbulent år. Noen elever har vært på skolen praktisk talt hver dag det siste skoleåret. Andre har hatt digital undervisning over halvparten av dagene. Likevel skal de nå i juni testes på like premisser.

Statsrådens eget fagdirektorat har med utgangspunkt i høringsrunde, og med kunnskap om avvikling av eksamen, anbefalt at muntlig eksamen avlyses. Barneombudet har bedt om at muntlig eksamen avlyses. I tillegg har både Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet bedt om at muntlig eksamen avlyses. Det framstår som svært uklart hvem statsråden lytter til når hun insisterer på at denne eksamenen skal gjennomføres.

Pandemien har rammet Viken-elever i Halden, Drammen og Hemsedal helt forskjellig. Det er skoler i Viken som har vært på rødt nivå siden første uka i november, kun avbrutt av to uker gult – og to uker heldigital skole. I andre deler av landet er det elever som knapt nok er berørt av pandemien. Melby gjentar stadig at eksamen er lokal og kan tilpasset til det elevene har lært. Lokal avvikling endrer ikke at lærere, ledere og skoleeier må forholde seg til fagenes kompetansemål og vurderingsforskriften.

Det hele blir absurd når man ser på hva konsekvensen av en litt sår hals kan være. Elever i videregående som må være i ventekarantene, karantene eller isolasjon på eksamensdagen vil ikke få vitnemål, men må ta eksamen i november. Det er fortsatt uklart om private høyskoler og studier i utlandet vil slippe inn norske elever uten vitnemål. Hva verre er, er at den lokale tilpasningen Melby insisterer på finnes vil ikke gjelde de som skal ta privatisteksamen med ukjente sensorer om et halvår, etter et nytt eksamenstrekk som gjør at de må både vedlikeholde og lære seg manglende fagstoff i samtlige fag!

Slik kan vi ikke behandle elevene våre som har tross pandemi har kjempet seg gjennom skolegangen.

LES OGSÅ:

Les også

Avlys muntlig eksamen!

Situasjonen er også krevende for lærerne – og farlig. Det er områder i Viken som fortsatt har høyt smittetrykk, som fortsatt er på rødt nivå, og er forespeilet en mulig overgang til gult nivå halvannen uke før muntlig eksamen skal gjennomføres. Det er sannsynlig at elever vil møte til muntlig når de burde holdt seg hjemme, for å unngå eksamen om et halvår. Det er mange lærere i risikogruppe, og det store flertallet av lærere er ikke vaksinert.

Enten må de fysisk reise rundt i regionen for å utføre arbeidet som sensorer, eller så må de gjennomføre dette digitalt med dårlige og uprøvde digitale løsninger. Samarbeidet mellom sensorene er sentralt i muntlig eksamen, og svekking av dette vil påvirke arbeidsforholdene for begge sensorer, og kunne gå ut over eleven. Det er ikke rett at vi i Viken må tvinge ansatte til ytterligere smitterisiko og økt belastning på tampen av et utmattende skoleår, når fjorårets eksamensavlysning viste at det ikke er nødvendig.

Vi i SV er stolte av elevene og lærerne sin innsats under pandemien. Nå må vi legge til rette for en god og trygg slutt på skoleåret. Derfor mener vi det eneste rette er å avlyse muntlig eksamen. Nå må Regjeringen lytte til lærere, elever og fagdirektoratet.