Gå til sidens hovedinnhold

Det er bakvendt å bevare statsfinansiert utenforskap

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge er vi så heldig at vi har en sterk velferdsstat. Den er sterk fordi det er arbeidslinja som gjelder. Du og jeg jobber og betaler skatt, som vi igjen får tilbake som nødvendig offentlige tjenester.

Men pengekassa er ikke utømmelig, og vi må se på hva som skal være det offentliges oppgaver.

I Arbeiderpartiet mener vi at det er bakvendt å bevare statsfinansiert utenforskap, altså kontantstøtten.

Vi vet at andelen mottakere av kontantstøtte er større i familier med innvandrerbakgrunn, og det er stort sett kvinner som tar den imot. Vi vet også at kvinner som mottar kontantstøtte kommer sjeldnere i jobb. Er det dette vi vil bruke velferdsstatens penger på?

Kontantstøtten hindrer integrering, både for mor og barn. Kvinner med innvandrerbakgrunn holdes utenfor arbeidslivet og viktig integrering som skjer på arbeidsplassen. Dette vet vi at er noe av det mest essensielle for å blant annet lære språk. Det samme gjelder for barna. De går glipp av fellesskapet i barnehagen, og viktig sosialisering og språkopplæring. Det skal ikke være sånn at noen barn begynner på skolen med dårlig norsk fordi staten har betalt for at mor og barn er hjemme.

Friske arbeidsføre kvinner holdes utenfor arbeidslivet og velferdsstaten mister skatteinntekter – for selv om mange ikke liker å snakke om det så er det nettopp skattepengene dine, som dekker at noen andre velger å være utenfor arbeidslivet.

Vi ser også at stønaden har gått fra å være noe svært mange benyttet til å bli mer konsentrert i gruppen av foreldre med lav inntekt og svak tilknytning til arbeidslivet. Da kan ikke løsningen være å legge opp til at flere er hjemmeværende på statens regning.

Noen ønsker å være hjemme lenger etter permisjon. Det er den enkeltes valg. Spørsmålet er bare om det er staten som skal betale for det. For oss er svaret på spørsmålet nei.

Selv uten kontantstøtte skal du ikke tape penger på å vente på barnehageplass. Derfor vil Arbeiderpartiet opprette en ventestøtte frem til barnet har fått tilbudt barnehageplass. Vi vil også jobbe for flere barnehageopptak gjennom året.

Statens oppgave er å gjøre det som er det beste for samfunnet. Det er sosialiserte barn i barnehagen og mor i jobb. Ikke tilskudd som hindrer integrering.

LES ANDRE DEBATTINNLEGG:

Les også

Det har vært hjerteskjærende å snakke med alle unge som lurer på om døden er eneste utvei

Les også

Takk til Drammenspatriotene som ga oss muligheten til å bygge denne klubben på nytt

Les også

Min kommentar om kommuneoverlege som en «sheriff på byen» fortjener presisering

Kommentarer til denne saken