Gå til sidens hovedinnhold

Det er bare beskyldninger mot Human Right Serivce

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet i Drammen omfavner vararepresentant Tayfun Candogan tross hans åpenbare støtte til det høyreradikale partiet MHF i Tyrkia. Det er vanskelig å begripe all den tid MHF står for alle andre verdier enn Senterpartiet. Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at det handler om å fange opp tyrkiske stemmer i det kommende valget i september.

Det hele fremstår som fullendt ubehjelpelig når Simon Nordanger, kommunestyrerepresentant for Senterpartiet, går ut med beskyldninger mot Human Rights Service (HRS) om høyreekstremisme. Vi som beviselig er den gruppen som i lengst tid og bredest omfang har stått på barrikaden mot den raskest voksende og mest utbredte høyreekstremismen i Norge, bekreftet av PST, nemlig organisert islam i moskeer og totalitære bevegelser.

Denne formen for islam er nettopp høyreekstrem i sine grunnelement: den er tyrannisk, totalitær, jødehatende, voldelig og kvinneundertrykkende. Derfor ligger den nærmest nazismen, i henhold til en rekke internasjonale eksperter (eksempelvis Mehdi Mozaffari, Ruud Koopmans, Bernard Lewis).

Dersom Senterpartiet i Drammen og Nordanger tok seg bryet med å sjekke faktiske forhold, vil man selvfølgelig bli nødt til å erkjenne følgende: HRS er verken høyre- eller venstreorientert. Vi har fra dag en i 2000 hatt som mål å være velorienterte i arbeidet for et velfungerende Norge i masseinnvandringens tid fra kontinent der menneskerettigheter glimrer med sitt fravær.

Dessverre har det vært svært liten drahjelp å hente fra Senterpartiet, enten temaet har vært unge som utsettes for transkontinentale tvangsekteskap, barn og unge som dumpes på koranskoler i foreldrenes opprinnelsesland, flerkoneri eller kjønnslemlestelse.

Senterpartiet har stort sett forholdt seg ignorant. Og som godt kjent er ikke det motsatte av kjærlighet hat, men likegyldighet

Når Nordanger kobler anstendige mennesker i sentrum av norsk politikk opp mot nazistiske krefter som Den nordiske motstandsbevegelsen, er alle grenser sprengt. Koblingen er så forkastelig at det knapt er til å fatte hvordan den kunne oppstå mellom Nordangers to ører. Politikere som helt åpenbart overhodet ikke har fulgt med de siste to tiårene på debatten og politiske forslag på løsninger av de negative konsekvensene av innvandring fra typiske den islamdominerte verden, burde i anstendighetens navn pakke sammen sakene sin og overlate taburetten til andre som velger å være informerte og ikke uinformerte og dertil nedrige.

Les også

Men «hva med» høyreekstremisme?

Les også

Vi ønsker en kontrollert arbeidsinnvandring fra land utenfor Norden

Les også

Hjemmekontorsyndromet ødelegger samfunnsdebatten. Dette er farlig

Kommentarer til denne saken