Er virkelig kulturforskjellene en av årsakene til at spredningen av korona er høyere blant minoritetene?

Siden mars har vi alle blitt kjent med korona, og den har rammet oss på forskjellige måter. Det er pressekonferanser flere ganger i uka, det er satt i gang nasjonale tiltak og det er gitt midler for å nå ut med informasjon til minoritetsbefolkningen. Likevel må smittevernoverlegen i Drammen gå ut og be om hjelp fra minoritetsmiljøene i Drammen.

Hvorfor er det en utfordring å kommunisere med denne gruppen? Blir det for mye informasjon? Forstås alvoret? Det er dessverre altfor mange som ikke tester seg, hva er årsaken?

Buskerud Innvandrerråd kjenner til flere episoder hvor både barn og voksne som har hatt korona har blitt kriminalisert i sine miljøer.

Språket er ikke den eneste hindringen. Holdninger, kultur, og frykten for fordommer er også faktorer som er med på at antallet smittede er så høyt i akkurat vår region.

Vi har vært vitner til at blant annet bryllupsfester arrangeres, uten at det tas hensyn til pandemien vi er i.

Nå er det viktigere enn noen gang å forstå hva det innebærer å ta hensyn til Folkehelseinstituttets retningslinjer, hvilke konsekvenser smitten kan medføre, hvilket ansvar hver enkelt har. Hvilke enkle grep vi kan ta som kan hindre spredning. Informasjonen fra helsemyndighetene må nå frem fortløpende.

Buskerud Innvandrerråd har over 4.000 medlemmer, og har allerede siden mars vært på banen i opplysningsarbeidet om Covid-19. Vi stiller oss til disposisjon for kommunen med våre tilgjengelige ressurser, nettverk og tilgang til miljøer.

Vi inviterer med dette Drammen Kommune og smittevernoverlege Einar Sagberg til et møte.