Boligbyggingen i Drammen går på lavgir, og utviklingen går dessverre fra vondt til verre. Østlandets nest største by inntar 226.-plassen av landets 356 kommuner, viser boligtallene over fullførte boliger per 1000 innbyggere i 2020.

Mens det i Drammen ble fullført drøyt to boliger per 1000 innbyggere i fjor, greide for eksempel Holmestrand og Øvre Eiker mellom 11 og 12. Drammen er faktisk aller dårligst av kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, viser de nye tallene i Telemarksforsknings «regionalanalyse».

Det er fristende å spørre kommunens politikere: Er dere fornøyd med 226.-plassen? Eller hva har dere tenkt å gjøre med at byen blir totalt akterutseilt i kampen om nye innbyggere?

Vi har et felles ansvar for å utvikle byen. Politikerne ved å legge til rette for byvekst, innbyggervekst og næringsvekst. Som eiendomsutviklere er vår oppgave å utvikle attraktive og varierte tilbud og trygge bomiljøer som folk ønsker å flytte inn i.

Boligbygging går i bølger, det er galt å trekke fram ett enkelt år, vil du som leser kanskje innvende. Jeg er enig i det. Vi kan jo se på 2019-tallene. Da var Drammen på 121. plass. Eller 103.-plassen i 2018. Eller lete bakover for å finne et toppår: 44.-plassen i 2007. Det året fullførte Drammen ni boliger per 1000 innbyggere.

Så det er dessverre liten trøst å hente når vi ser de siste ti årene under ett. For perioden 2011–2020 inntar Drammen en stusslig 175. plass, dårligst av byene vi sammenlignes med, som Lillestrøm, Tønsberg, Fredrikstad, Kongsberg med flere. I Drammen greide vi fire nye boliger per 1000 innbyggere. Kommuner som Øvre Eiker og Holmestrand greide det dobbelte.

Uansett hvordan vi snur og vender på tallene: Det er nesten stillstand i Drammen. Boligbyggingen går på lavgir, innbyggerveksten uteblir og byutviklingen stanser opp. Vi er flere som har sett den foruroligende utviklingen en stund.

Vårt håp nå er at Drammens 226. plass i 2020 får politikerne og administrasjonen i Drammen kommune til å våkne – og handle. For det er ikke ambisjonene som er – eller har vært – problemet. Drammens politikere løftet ambisjonene for boligbygging til rekordnivå da de i 2015 vedtok nåværende kommuneplan. Planreserven ble mer enn doblet, til ca. 15.000 boliger. Det lå an til at Drammen skulle komme opp på nivået med sammenlignbare byer.

I dag må vi dessverre konstatere at det er blitt med luftige planer, fagre løfter og forventninger som ikke er innfridd. Det er skuffende å registrere at ingen av transformasjonsområdene, de nye boligområdene som kom inn i kommuneplanen den gang, har kommet i gang med utbyggingen.

By- og eiendomsutvikling er langsiktige prosesser som krever forutsigbare rammevilkår. Slik er det ikke i Drammen nå. Det oppleves som frustrerende at prosjekter som fremmes i henhold til vedtatt kommuneplan ikke kan gjennomføres.

Mitt ønske er at politikerne begynner med å følge de vedtak og avtaler som allerede er gjort. Det er en god begynnelse på veien vekk fra 226.-plassen. Vi er mange eiendomsutviklere som gjerne vil bidra for å få til en bedre utvikling for byen, og vi ønsker å gjøre det i konstruktiv og løsningsorientert dialog med politikerne.

Vi må stå sammen for at Drammen igjen skal komme i førersetet for byveksten på Østlandet.

Les også: