Frps Lavrans Kierulf skal ha for at han forsøker å skape debatt i et ellers valgkampstille drammensdistrikt.

Kierulf peker ut Fjell og Strømsø som aktuelle for en egen ghettolov med ekstra harde straffer, og baserer det på medieoppslag og «mange henvendelser om utfordringer der oppe».

Drammens Tidendes gjennomgang av kriminalitetsstatistikken viser imidlertid hvor virkelighetsfjernt dette forslaget er. Tallene viser nemlig at innvandrerbydelen Fjell ikke skiller seg nevneverdig ut fra andre bydeler. Ikke overraskende foregår det meste av både volden, vinningskriminaliteten og narkotikalovbruddene i sentrumsområdene på Bragernes og Strømsø, men er ikke nærheten av å kvalifisere for et ekstra høyt straffenivå. Antakelig hadde kortere skjenketider vært et mer effektivt virkemiddel mot volden som skjer på Bragernes torg i helgene, men slike tiltak slår neppe an blant Kierulfs velgere.

Det er også verdt å merke at Kierulfs mer moderate partifeller forholdt seg musestille. De har nemlig mer lyst til å snakke om kutt i pumpeprisene enn om innvandring.

Kierulfs forslag er et klipp-og-lim-produkt fra Jon Helgheims valgkamp i Oslo, bare at Oslo sentrum og Groruddalen er byttet ut med Strømsø og Fjell. Selve inspirasjonen kommer fra Danmark, der man gjennom lovverket har prøvd ut såkalt dobbeltstraff i noen svært belastede bydeler. Med stort hell skal vi tro konklusjonene fra Frps innvandrings- og integreringsutvalg fra 2019.

Å stemple forslaget fascistisk, slik MDGs Cathrin Janøy gjør, er drøyt. Men å foreslå så radikale tiltak i lille Drammen, eller en hvilken som helst annet norsk by, er både håpløst og uklokt.

Som en rekke juridiske eksperter påpekte da Frp la frem tilsvarende forslag i 2019, så utfordrer det for det første likhet for loven-prinsippet. Og hvilken rettsfølelse i befolkningen tror man at man skal oppnå ved å straffe et lovbrudd begått i Lauritz Hervigs vei hardere enn et likt lovbrudd begått i Sommerfrydveien?

Selv om Kierulf og Helgheim forsikrer at de ikke er ute etter å ta enkeltgrupper, risikerer man nettopp det, fordi noen belastede geografiske områder, som Fjell, også er innvandrertette bydeler. I verste fall vil det føre til at innbyggerne i disse bydelene får enda mindre tillit til politiet og myndighetene.

For det andre er det svært lite som tyder på at en skjerpet straff vil virke, hvis målet er å avskrekke og forebygge kriminalitet.

Kanskje bør Lavrans Kierulflytte mer til sin navnesøster og fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter Anine Kierulf, som uttalte følgende til Aftenposten i 2019:

– Dobbel straff kan høres ut som en god idé. Det blir verre hvis det bare bor en klasse mennesker eller grupper med minoritetskjennetegn, som pinsevenner, eller bare muslimer i disse områdene. Da vil skjerpelsen i realiteten ramme på en måte som diskriminerer enkelte grupper. Det er også et spørsmål om det virker. Det er ikke noen forskning som tilsier det.

Kierulf sier at det er ungdomskriminaliteten han vil til livs. Det er bra om ungdomskriminalitet settes på dagsorden i flerkulturelle Drammen. Men i stedet for å kopiere ghettolovene i Danmark, er det mer nyttig å lære og bygge videre på det som faktisk har skjedd i Drammen det siste året.

Det viser seg nemlig at bildet har snudd helt. Fra en bekymringsfull utvikling med mye slåssing, vold og tendenser til gjengdannelser i tidligere år, har antall anmeldelser av lovbrudd der unge under 18 år er involvert, gått kraftig ned i sommer. Ifølge politiet er forklaringen økt satsing på forebygging, tilrettelagte aktiviteter og jobbprosjekter for ungdom.

Men forebygging av ungdomskriminalitet koster penger, som politikerne må være villige til å se samfunnsnytten av. Den statlige koronastøtten som er brukt i Drammen i sommer, kan se ut til å ha hatt positive effekter. Derfor er det viktig som leder for forebygging i drammenspolitiet Geir Oustorp sier til Drammens Tidende: At man ikke slipper ballen nå, men fortsetter å jobbe med målrettede tiltak som virker.

Ja, det er viktig at ungdom som begår kriminalitet møtes med reaksjoner, så raskt som mulig og innenfor dagens lovverk. Det viktigste er imidlertid hvordan vi som samfunn har tenkt å stoppe dem mye lenger før de kommer dit. Ungdomskriminalitet er for viktig til å overlates til en ren straffedebatt. Dobbel straff basert på geografi er et enda mer meningsløst sidespor.

LES OGSÅ:

Les også

Useriøst fra Frp om ungdomskriminalitet i Drammen