Så var hijab-debatten i gang for n'te gang. Den norsk-somaliske samfunnsdebattanten Shurika Hansen uttrykker seg i Drammens Tidende om et tema hun kan lite om. Hun mener at «hun ser en merkbar økning i bruk av barnehijab i Drammen», at «barnehijab er veldig seksualiserende og hører ikke hjemme i barnehagen» og at «integreringen i Drammen går i gal retning».

Hun kommer med konklusjoner om barnehijab i barnehage og integrering i Drammen etter at hun leier en hybel i byen og tar seg en gåtur i området.

Les også

Hvilken by har Shurika Hansen besøkt?

 

Hansen har valgt å uttrykke seg med sterke ord og har kommet med meninger som verken stemmer eller legger frem den faktiske virkeligheten av elvebyen.

-I barnehagen vår er det ingen som bruker hijab.

Det første er at Hansen tror at barnehijab er et problem i barnehagene. Det er det altså ikke:

-I barnehagen vår er det ingen som bruker hijab.

-Jeg er student og jobber som vikar i ulike barnehager i Drammen. Selv har jeg aldri erfart småjenter med hijab i barnehagene. 

-Vi har kun én i barnehagen vår som bruker hijab. Hun er 5 år. Som ansatt har jeg ikke sett at det har vært et problem for barnet å bære hijaben.

Slik svarer de barnehageansatte i Drammen når jeg kontakter dem for å høre om de faktiske forholdene av barnehijab i deres barnehager i forbindelse med denne kronikken. De kontaktede barnehagene ligger i drammensområdet og har en høy andel innvandrerbarn.

Barnehageansatte ønsker ikke å stå frem med navn.  

Kommentarene fra ansatte i barnehagene tyder sterk på at «drammenseksperten» har gjort observasjoner som ikke stemmer.

Å konkludere med en merkbar økning i bruk av barnehijab i Drammen og å legge frem hijabbruk i barnehagene som problematisk når det ikke er et problem, er kvalmt.

Hijab seksualiserer ikke småbarn

For det andre er det ikke hijaben som seksualiserer småbarn, det er Hansen selv. Hun mener at hijab seksualiserer småbarn uten å ha innsikt i hva hun egentlig sier når hun bruker ordet.

Kjapt søk i The American Heritage Dictionary finner vi denne forklaringen av ordet «sexualize» oversatt til norsk: «Å gjøre til seksuell i egenskap og kvalitet». En annen forklaring av ordet er «å seksualisere noe eller noen betyr å gjøre dem til seksuelt eller vurdere dem på en seksuell måte.»

I islamsk rettsvitenskap er hijab et religiøst og spirituelt plagg.

Hijaben brukes for nettopp det motsatte: å forebygge seksualisering av kvinner. Hijab er et plagg som styrker kvinners identitet, tar fokuset vekk fra å se på dem som sexobjekter og gjør dem frie fra å bli dømt basert på deres seksualitet.

Det er ikke hijaben som gir småjenter en «seksuell egenskap eller kvalitet», det er deg Shurika.

Du lukker dine øyner og ører for kunnskap om hijab, og velger heller å svartmale et plagg med dine fordommer.

Drammen er ikke et parallellsamfunn

Sist men ikke minst påstår Hansen at Drammen er et parallellsamfunn hvor innvandrere lever sine egne liv med egne butikker og kafeer. Hun mener også at innvandrere er blitt en byrde.

Et råd jeg vil gi til Hansen her er at hun bør gå litt lengre i Drammen enn det hun har gjort så langt. For hennes meninger stemmer ikke med de reelle forholdene i Drammen.

Ja, det finnes innvandrerbutikker i Drammen, men det er neppe slik at innvandrere på grunn av dette lever sitt eget liv med egne butikker og kafeer.

Faktisk er det mange nordmenn som tar i bruk disse innvandrerbutikkene.

De både handler, kommuniserer med de i butikkene og går smilende ut med hendene fulle av bæreposer med rimelige, kvalitetssikrede og internasjonale produkter.

Innvandrere er ikke blitt en byrde for nordmenn, slik Hansen påstår. De er en velsignelse.

Hansen har berørt et tema som allerede er betent i samfunnet. Dessverre er hun med på å male et falsk bilde av barnehijab og integrering i Drammen.

Hun frykter parallellsamfunn, men det er nettopp det hun bidrar til selv.

Foruten å være samfunnsdebattant, er Mahira Karim er tilkallingsvikar i Drammens Tidende. Hun har ikke dekket denne saken som journalist. Red. anm.