Gå til sidens hovedinnhold

Det er ikke vanskelig å forstå at noen opplever inntaksordningen på videregående som urimelig

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Årets inntak til de videregående skolene i Viken har vært svært krevende.

Dette skyldes i første rekke en rekordstor økning i antall søkere. Det er per i dag 1000 flere søkere til videregående skoler i år enn i fjor. Det er svært krevende å finne plass til så mange ekstra søkere, men det skal vi klare. Alle elever i Viken skal få tilbud om en skoleplass – også i år.

På lederplass 4. september er Drammens Tidende kritiske til årets inntak til videregående opplæring i Viken. Det virker ikke som om avisen da tar inn over seg de ekstraordinære utfordringene presset som koronasituasjonen legger på inntaket til videregående skoler i Viken. Den høye ledigheten og den vanskelige situasjonen som mange bransjer står i, gjør det både mer krevende å finne læreplass samt at flere velger å gå på skole fremfor å søke arbeid.

Den høye økningen til videregående skole i Viken skyldes konkret tre faktorer. Det ene er at få elever i VG2 er på utveksling til andre land i år, det skyldes at rundt dobbelt så mange elever må få tilbud om VG3 i skole istedenfor læreplass. Og det skyldes ikke minst at det er mange voksne med rett til videregående skole som i denne situasjonen velger å gå på videregående skole fremfor å søke arbeid. Til sammen skaper dette store utfordringer for inntaket.

Viken løser dette nå løpende i tett kontakt mellom skolene og de elevene som fremdeles står uten et tilbud. Disse får personlig og direkte oppfølging for å sørge for at alle skal få et tilbud så raskt som overhodet mulig. Det er et mål at dette skal løse seg raskt slik at elevene kommer i gang med undervisningen uten å tape for mye av skoleåret. Utfordringen løses både gjennom å opprette flere klasser samt å fylle opp eksisterende klasser. Det er spesielt utfordrende å løse dette på yrkesfag der det kreves både spesialtilpassede bygg og utstyr.

Men vi har stor tro på at dette vil løse seg og at alle skal få et tilbud raskt.

Alle de tre fylkeskommuner som nå utgjør Viken fylkeskommune har hatt sine lokale inntaksordninger og disse varierer litt fra fylke til fylke. Fra fritt skolevalg i regioner til å søke nærmeste skole eller varianter av disse, blant annet avhengig av geografi og størrelse et fylke har. Derfor var det behov for å få på plass en felles inntaksordning i Viken fra skoleåret 2020-21.

Det er viktig å understreke at årets inntaksordning er midlertidig og at det jobbes med å få på plass en varig inntaksordning fra skoleåret 2021-2022. Den vil bygge på nærskoleprinsippet der elevene søker på å komme inn på den nærmeste skolen som har det tilbudet de ønsker å komme inn på, men der elevene også har mulighet til å søke på andre skoler dersom de ønsker det.

Alle former for inntaksordninger har sine fordeler og ulemper. Det er derfor ikke vanskelig å forstå at noen opplever ordningen som urimelig. Det er sjelden at en inntaksordning er optimal for alle søkere. Det kommer blant annet av at det ikke er mulig å tilby alle utdanningsprogram og valgmuligheter overalt ved alle skoler eller avgrensede geografiske områder. Det viktigste med en inntaksordning er nesten at den er varig og stabil slik at det skaper forutsigbarhet for elevene. Mange elever planlegger sin fremtid ut fra inntaksordningen og en endring her skaper ofte stor frustrasjon.

Viken skal oppfylle søkernes rett til videregående opplæring med inntak til ett av tre prioriterte ønsker om utdanningsprogram. Viken er inndelt i ti geografiske inntaksområder. De fleste av søkerne er prioritert og tatt inn på ett av sine tre ønskede utdanningsprogram etter konkurranse basert på poeng. Det er en målsetting at flest mulig skal kunne komme inn på ett av sine tre ønskede utdanningsprogram innenfor sitt inntaksområde. Derfor er det holdt av noen plasser ved de videregående skolene i inntaksområdene for å sikre at de som etter tre inntak fortsatt står uten tilbud om skoleplass skal få et tilbud på et av sine tre ønsker.

Så kan man selvsagt diskutere størrelsen på andelen reserverte plasser til elever med et lavere karaktersnitt som får gå på nærskolen sin. Dette er vanskelige avveininger. Men det vesentlige er å sørge for en inntaksordning som ivaretar alle elever og sørger for at flest mulig gjennomfører videregående opplæring. Et virkemiddel er å hindre at elever får alt for lang skolevei, fordi de ikke klarer å konkurrere seg inn på nærskolen.

Elevene kommer med ulikt utgangspunkt, vi skal sørge for at alle får en best mulig sjanse til å fullføre videregående opplæring. Det er grunnen til at vi har satt av 15 prosent av plassene i år, men det er verdt å understreke at denne ordningen ikke vil være en del av den varige ordningen som vil innføres fra neste år.

Les også:

Les også

Søstrene ble skilt av skolesystemet. Nå har de fått beskjeden de håpet på

Les også

Skoleinntak med bismak i Viken. Spørsmålet er om det blir så mye bedre neste år

Les også

80 elever fortsatt uten skoleplass: – Ikke godt nok

Kommentarer til denne saken