Kultur er mennesker og mennesker er mangfold. Det gjør kulturlivet levende, innholdsrik og sammensatt. Slik er det også med meninger om det som skjer i kulturlivet.

Vi ønsker egentlig ikke å debattere med forfatter Camilla Otterlei Ketter hennes innlegg her i Drammens Tidende om KulturAid Drammen.

Vi har den største respekt for de synspunktene hun fremmer. Hun har helt rett i at det ikke er rettferdig å be kunstnere, artister og utøvere om å stille opp gratis når de er blant de gruppene som er hardest rammet av koronakrisen.

Hun har også rett i at åndsverk og kunstnerisk profesjonalitet må respekteres og verdsettes. Derfor skulle vi gjerne latt hennes kommentar bli uimotsagt, men fordi hennes konklusjon må bygge på en misforståelse, og fordi hun mener vi har en dobbel agenda, er vi nødt til å kommentere det.

Les også

Kulturdugnad: Som forfatter kjenner jeg at det vrir seg i meg

Byen Vår Drammen var initiativtaker til KulturAid Drammen i de første dagene av krisen. Vi stod i en situasjon hvor vi ville hjelpe hotellene i byen med å overføre avlyste konferanser digitalt. Som en løsning ble det raskt rigget et studio på et av hotellene.

Så kom beskjeden fra regjeringen om full stans i alle kulturarrangementer og konserter. Vi som jobber mye med arrangementer og har kontakt med mange artister og utøvere, fikk like stort sjokk som utøverne selv, og vi ville hjelpe til.

Tanken om digital overføring av kulturelt innhold til inntekt for kunstnere, artister og utøvere dukket opp, før alle de digitale strømmetjenestene dukket opp. Vi søkte samarbeid med Drammen kommune for å sikre nødvendig teknisk kompetanse og infrastruktur i tillegg til samarbeid med kommunens virksomhetsområde på kultur.

Vi søkte også samarbeid med Drammens Tidende som ledende mediebedrift for å sikre distribusjon til publikum utover vår egen kanal drammen.no. Vi anså dette som viktige forutsetninger for å få til en god nok kvalitet og distribusjon.

Målet med KulturAid Drammen er ikke, som Camilla Otterlei skriver, å be artister stille opp uten betaling for at publikum skal få gratis konserter og kulturopplevelser, men at de som er med skal få betalt fra publikum, akkurat slik det pleier å være på konserter og de fleste kulturarrangementer.

Folk kjøper billett og artisten får betalt. Nå er folk hjemme og kan ikke komme på konsert, men vi hadde tro på at folk allikevel ville betale. Og det gjør de, via Vipps.

Under hver KulturAid-sending betaler folk for opplevelsen. 80 prosent av det som kommer inn, går direkte til artistene, og 20 prosent går til teknikerne som også deltar i dugnaden.

Vi har etablert et demokratisk dugnadsprinsipp for fordeling av inntekter. Hvis det er flere artister eller utøvere i samme sending, deles halvparten av det som kommer inn den kvelden likt mellom disse. Den andre halvparten går til en pott som deles likt mellom alle artistene som har deltatt.

På den måten jevner vi ut ulikheter og sikrer at alle får betalt. Det skal sies at det er store forskjeller i hvor mye folk er villig til å betale for nasjonalt kjente artister i forhold til mer ukjente artister. Men dugnadsprinsippet jevner dette ut.

Pengene som kommer inn, er ikke på nivå med det en etablert artist eller utøver kan få som et fast honorar eller ved billettsalg i en fullsolgt konsert, men det er et lite bidrag.

Det er også en mulighet til å nå frem til nye mennesker og å utøve sin kunst eller fremføre sin musikk overfor publikum i en stille periode.

Selvsagt er det frivillig å være med på dette, og selvsagt er det opp til alle å produsere og distribuere på egen hånd. Men det har en kostnad og er en større risiko enn å gå inn i et ferdig studio, få hjelp av profesjonelle teknikere og få opplevelsen distribuert bredt.

Selv hadde jeg stor glede av bokbadet som Drammensbiblioteket hadde i KulturAid med drammensforfatteren Kristian Klausen. Jeg ble fasinert av hans litteraturkompetanse, hans evne til å analysere egne bøker og hans fortelleregenskaper. Det gjorde at jeg har bestilt hans siste bok «Døden i arbeid» og gleder meg til å hente den på Torget Vest etter påske.

Jeg har også betalt for konsertopplevelsene jeg har hatt i KulturAid flere ganger. Slik vil vi at KulturAid skal fungere, det er folket som er med på dugnaden, betaler for gode opplevelser og oppdager noe nytt.

Det er ingen dobbel agenda bak KulturAid, det er en enkel agenda; slipp kunstnere, artister og utøvere til, og be folk om å betale for gode opplevelser.