Det er ingen tvil om at omleggingen til et fullelektrisksamfunn på sikt vil kreve mer fornybar kraftproduksjon – også i Norge

Av