– Det skal du drite i.

Rekk opp hånda de som har sagt dette, eller noe som ligner, til kjæresten sin. Jeg har nok sagt det på en litt annen måte – pakka det litt mer inn – men meningen har like fullt vært den samme. Jeg er ikke stolt av det. Det er selvsagt ikke smart, så hvorfor gjør jeg det?

Det er merkelig at vi kan være stygge mot den vi elsker, og som vi egentlig liker best i hele verden. Vi ønsker jo å ha det godt sammen, og vi trenger den «trygge havnen» som kjæresten gir.

Frykten for å miste og at noe fint skal gå i stykker, kan gjøre oss redde og utrygge, og paradoksalt nok, kan det få krangler til å eskalere. Det er ganske vanlig. Jeg kan bli ufin i en krangel med kona. Kanskje henger det sammen med at jeg er redd for å miste.

Vi vil jo alle ha det bra, så hvorfor krangler vi? Jeg har valgt kona mi, både på grunn av noe, men også på tross av noe. For det er faktisk ting ved henne jeg ikke liker noe særlig, men som jeg har tenkt at er en del av «pakkeløsningen». Hun er for eksempel sabla nøye med at hver ting skal ligge på sin plass hjemme hos oss. Jeg synes det er greit med litt mer «mellomlagring» enn det hun aksepterer.

«Går det ikke an å bare legge ting der de hører hjemme med en gang» er stadig et utsagn fra henne. Sist kona mi sa dette svarte googlehøyttaleren med sin monotone stemme: «Jeg forstår ikke hva du mener», hvorpå kona mi meget bestemt sa til høyttaleren «Det er det samme for meg hva du skjønner, bare Lars-Ole oppfatter det». Jeg kunne ikke annet enn å le, og det punkterte noe som kanskje kunne blitt en krangel.

Fast spalte: «Hverdagspsyken»

Hva er følelser? Og hvordan takler vi dem? Hva er normalt og når bør man oppsøke hjelp?

I en fast spalte vi har kalt «Hverdagspsyken», skriver fagfolk ved Modum Bad om temaer innenfor psykisk helse.

Spalten publiseres samtidig i Drammens Tidende og Bygdeposten.

I forbindelse med en undersøkelse intervjuet jeg par på gata i Oslo. Jeg spurte om hvor de ville oppsøke hjelp hvis de fikk problemer i parforholdet. Veldig få visste hvor de kunne henvende seg. Det ble en vekker for meg, for det er hjelp å få.

Par som har det vanskelig kan for eksempel ta kontakt med et familievernkontor, en privat familieterapeut, psykolog, prest, diakon eller fastlegen. Det kan også være nyttig å snakke med noen venner eller familie dere har tillit til. For mange er også et parkurs nyttig. Det finnes hjelp!

Ordet kommunikasjon betyr å gjøre noe felles. Hvis vi ikke snakker sammen på en god måte, er det vanskelig å få en felles forståelse. Da er det kort vei til misforståelser og vanskeligheter. I mitt arbeid ser jeg igjen og igjen hvor viktige god kommunikasjon er for den psykiske helsa. Å gi råd virker best hvis noen har bedt om dem. Det finnes mange måter å leve godt sammen på, så det er ikke alltid at jeg som familieterapeut kan komme med så mange råd. Men jeg deler likevel noen tips med dere:

1. Tenk gjennom om du faktisk ønsker å gjøre en innsats for at dere skal ha det bra sammen. Gode samliv starter med god vilje fra begge to. Når du ønsker at dere skal ha et godt samliv, og du vil bidra, er det håp!

2. Vær nysgjerrig på kjæresten din. Spør om ting du lurer på. Ta initiativ til en prat. Lytt så godt du bare kan til det han eller hun har på hjertet. Prøv å forstå.

3. Hvis du tolker det kjæresten din gjør eller sier i negativ retning, så sjekk ut om det faktisk stemmer. Spør: Mener du at … Det tar litt ekstra tid, men det er en kvalitetssjekk som kan spare dere for krevende misforståelser.

4. Når du får lyst til å be kjæresten din om bare å drite i noe, så tell til ti inni deg. Deretter kan du forsøke å si det du har på hjertet på en litt mer konstruktiv måte.

5. Hvis dere har det vanskelig og ikke finner en vei ut av problemene, så oppsøk hjelp.

Lykke til!

Les også

Hva risikerer jeg hvis jeg åpner opp?

Les også

Så fort pasientene med spiseforstyrrelser går ut av terapirommet, går de inn på Instagram

Les også

Lytt til hva følelsene forteller om hva du trenger

Les også

Søvn er noe man bare må vente på. Den kommer når den kommer